Pavoukem roku 2018 se stal druh, který můžeme i slyšet

01.03.2018 | Proč se pavouk roku vůbec vyhlašuje? Ze stejného důvodu, jako se vyhlašuje například pták roku nebo obojživelník roku. Cílem je přiblížit dané zvíře veřejnosti, prozradit o něm zajímavosti z jeho života a v neposlední řadě též upozornit na nebezpečí, která mu hrozí. Pavoukem roku může být vzácný druh zasluhující ochranu, jindy naopak druh hojný, a přesto přehlížený. Výběr provádějí arachnologové z 26 evropských států, mezi nimiž je i zoolog Národního muzea Petr Dolejš. Pavoukem roku 2018 byla vyhlášena snovačka pokoutní (Steatoda bipunctata).


K objevu nového minerálu přispěli vědci z Národního muzea

06.09.2017 | Vědci z Vysoké školy chemicko-technologické v Praze a Národního muzea objevili nový minerál. Dostal název „staročeskéit“. Jde o vzácný sulfid stříbra a olova se zastoupením antimonu a bismutu.


Podívejte se na největšího členovce planety!

20.07.2017 | Dnes přinášíme video o dalším velmi zajímavém exponátu či lépe skupině exponátů. Jedná se o velekraby japonské (Macrocheira kaempferi), které pro Národní muzeum získal známý cestovatel E. S. Vráz.


Expedice do Namibie

11.07.2017 | Na začátku května tohoto roku jsme měli možnost zúčastnit se spolu s kolegou Mgr. Jakubem Trubačem, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, expedice do Namibie, zaměřené primárně na vyhledávání nových ložisek mědi v severozápadní části země.


VIDEO: Český vědec objevil v Kongu zapomenutý druh krokodýla

26.05.2017 | Krokodýla konžského sice zatím vědecký svět neuznává jako samostatný druh, práce herpetologa Václava Gvoždíka to však může změnit.


Objev třetihorní želvy v uhelném dole

12.05.2017 | Paleontologové Národního muzea už dlouhou dobu navštěvují severočeské uhelné doly, kde spolupracují na záchranných výzkumech. Nedávno byli přivoláni k nálezu třetihorní želvy. Podívejte se s námi, jak to celé probíhalo.


Na lovu modrých žab

09.05.2017 | Na přelomu března a dubna se můžeme v naší přírodě setkat s blankytně modrými žábami. Herpetolog Národního muzea Jiří Moravec se za nimi vypravil na sever Čech a zachytil je na fotografiích.


Vzácného trilobita našel sběratel na skříni

04.05.2017 | Ve sbírkách národního muzea se nacházejí předměty, které nejsou zajímavé jen svoji vědeckou hodnotou, ale také svým příběhem. Mezi takové předměty patří trilobit harpides grimmi. Sběratel v 19. století jej totiž objevil na skříni, aniž by bylo známo, jak se na ni dostal. Odkud tento trilobit pochází, se podařilo zjistit až díky výzkumům v posledních letech.


Meč bojovníka z Mikulčic

21.02.2017 | Hradiště Valy u Mikulčic patří mezi legendy české archeologie. V době svého fungování bylo předním centrem Velké Moravy. Velká Morava se jako mocenský útvar Slovanů rozkládala severně od středního Dunaje, tzn. na území dnešní Moravy a jihozápadního Slovenska. Během pouhých sta let zde vznikla bohatá kultura, jejíž pozůstatky objevují archeologové dodnes.


Vyšel první díl souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany

15.12.2016 | V adventním čase, v úterý 13. prosince, se uskutečnil symbolicky v prostorách expozice Muzea Bedřicha Smetany slavnostní křest prvního svazku souborného kritického vydání korespondence Bedřicha Smetany. Edici připravili Olga Mojžíšová a Milan Pospíšil a vydalo ji Národní muzeum ve spolupráci s Nadací pro dějiny kultury ve střední Evropě za finanční podpory Grantové agentury ČR.