Nejstarší zdobená keramika ze sbírek Národního muzea

11.03.2016 | V archeologické sbírce Národního muzea máme množství artefaktů, které nepocházejí z území České republiky, ale z řady dalších zemí. Příkladem mohou být nálezy pocházející z Lužice, Rakouska, Balkánu, Francie, Skandinávie či Blízkého Východu.


Nová ploštice ve „starých“ sbírkách Národního muzea

22.02.2016 | Počet popsaných druhů mnohobuněčných organizmů (tedy živočichů, rostlin, řas a hub žijících a rostoucích na zemi) už přesáhl 1 700 000 druhů, z nichž o něco víc než jeden milion připadá právě na hmyz. Je však jisté, že mnohem větší počet druhů hmyzu ještě na své objevení čeká. Kam ale vyrazit na lov nových druhů? Můžeme pátrat v odlehlých končinách Země, které dosud nebyly detailně studovány. Můžeme pátrat v laboratořích s pomocí mikroskopu nebo metod studia DNA a zjišťovat, zda se pod jmény již známých druhů neskrývají jejich dosud neodhalení dvojníci. Existuje však ještě jedno místo, kam vyrazit na lov dosud neobjevených druhů – do depozitářů muzeí.


V padesátých letech předběhlo Národní muzeum svoji dobu

28.01.2016 | Výstava Pravěk Československa v roce 1958 uchvátila nejen návštěvníky, ale i média. Muzeologické řešení, které navrhl archeolog Jiří Neustupný, bylo na svoji dobu převratné, a to nejen v Československu. Nešlo pouze o nové podání pravěkých dějin, ale také o revoluční myšlenku automatického průvodce a využití techniky ve výstavě.


Entomologické sbírky v Národním muzeu

05.01.2016 | Zajímá vás, jak jsou v Národním muzeu uloženy různé sbírkové předměty? V dnešním videu se dozvíte, jak se o svoje sbírky starají entomologové.


Příběh opony z Roudnice v Krkonoších

22.12.2015 | V pondělí 7. prosince 2015 směřoval z Krkonoš do ústředního depozitáře Národního muzea v Terezíně neobvyklý náklad. Krásná malovaná opona ochotníků z vesnice Roudnice v Krkonoších s výjevem ze starých pověstí českých – setkání Ctirada a Šárky.


S výběrem jména brouka pomohl vědcům desetiletý Adam

04.12.2015 | Na konci května letošního roku jsme veřejnost vyzvali, aby nám pomohla vymyslet jméno pro nově objevený, vědecky dosud nepopsaný druh brouka rodu Eulichas. Drobného broučka si zájemci mohli prohlédnout na výstavě Jak se bude jmenovat?, která probíhala v Nové budově Národního muzea do 18. října 2015.


Rentgen odhaluje tajemství pravěkých fosílií

02.12.2015 | Paleontologické oddělení Národního muzea zakoupilo jedinečný přístroj, který dokáže vytvářet 3D modely vložených vzorků. Celý proces od získání vzorku až po výsledný 3D model přiblíží naše video.


Národní muzeum se zapojilo do evropského projektu BIG4

22.09.2015 | Studium hmyzu již dávno není jen pobíhání se síťkou po stráních za účelem odchytu vzácných exemplářů hmyzu, které následně skončí v entomologické sbírce. Terénní práce i budování sbírek sice nadále zůstává hlavní a nedílnou součástí entomologie, dnešní generace entomologů však musí zvládnout i mnoho dalších věcí. Proto se Národní muzeum zapojilo do projektu BIG4, kde jeho hlavním úkolem bude zajistit napojení nových přístupů a metod na entomologické sbírky za pomoci zahraničních studentů.


VIDEO: Tisky ze 16. století odhalují svá tajemství

16.09.2015 | Národní muzeum je spoluřešitelem projektu, který zkoumá tisky z bohatých fondů zámeckých knihoven. Během jeho trvání došlo i k zajímavým objevům.


Sběratelství a vášeň, nebo kořist a kalkul?

04.09.2015 | Sběratelství je zajímavým kulturním a psycho-sociálním fenoménem. Odráží aktuální realitu a úzce se vztahuje ke sbírajícímu subjektu. Sběratelské objekty ztrácejí svou praktickou užitnou hodnotu a stávají se specifickým vlastnictvím s různě interpretovatelnou výpovědní hodnotou, s více či méně komplexním uspořádáním. Záměrně a s určitou myšlenkou vzniká sbírka, jež je více modelem ideálně chtěného, spíše než uzavřeným celkem systému. V každém případě se neobejde bez emocí.