Nové výzkumy Rukopisů královédvorského a zelenohorského v Národním muzeu

15.09.2017 | Letos uplynulo 200 let od nalezení Rukopisu královédvorského. O rok později, v roce 1818, byl nalezen druhý dokument – Rukopis zelenohorský. Na počátku roku 2017 byl zahájen průzkum obou památek. Hlavním cílem však nebylo potvrzení či vyvrácení jejich pravosti, ale zdokumentování a zhodnocení současného stavu obou rukopisů s využitím moderních zobrazovacích a analytických výhradně neinvazivních metod.


Patnáct let poté – knihovník Petr Mašek vzpomíná na povodně v roce 2002

25.08.2017 | Před 15 lety se přes celou republiku prohnaly ničivé záplavy. Ty se dotkly i depozitářů Národního muzea, které se nacházejí v Terezíně. Zeptali jsme se vedoucího Oddělení zámeckých knihoven Petra Maška, jak na tuto událost vzpomíná.


Jaká tajemství ukrývají staré knihy?

17.08.2016 | Projekt „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“, který byl podpořen z prostředků programu NAKI Ministerstva kultury ČR, probíhal v letech 2012-2015. Odborníci z Knihovny Národního muzea v jeho rámci prozkoumali zapomenuté osudy knih a jejich původních majitelů.


PROVENIO aneb Komu asi patřily?

29.07.2016 | Co si psali do knih lidé ve středověku, ale také naši dědové a babičky? Jakým způsobem označovali knihy jako svůj majetek? Jakou formu měly cenzorské a inkviziční zásahy do podezřelých a závadných knih? Na všechny tyto otázky se snažili v letech 2012–2015 nalézt odpověď lidé z Knihovny Národního muzea při práci na projektu „PROVENIO: Metodika výzkumu knižních proveniencí“, který byl podpořen z prostředků programu NAKI Ministerstva kultury ČR.


Tajemství černého sešitu

08.06.2016 | V pozůstalosti cestovatele Joe Hlouchy v archivu Náprstkova muzea se nachází černý linkovaný sešit se zajímavým rukopisem. Rukopis v sešitě není Hlouchův a není nijak signován. Protože obsah sešitu nesouvisí s Hlouchovou tvorbou, ani styl nenapovídá, proč si sešit Hloucha uložil, stalo se pátrání po původu sešitu a jeho obsahu velkou výzvou. A to tím spíše, že pojednává o zajímavém tématu japonské historie – zábavní čtvrti Jošiwara a životě nevěstek.


Jak vzniká kniha? III. díl

01.04.2016 | Umělecké knihařství Lubomíra a Miroslavy Krupkových má více než pětatřicetiletou tradici. V ateliéru Krupka se knihy vyrábějí ručně a ke slovu tu přichází prastaré řemeslné techniky, jako je čerpání papíru, knihtisk a knihvazačství. Lubomír Krupka ukazuje na příkladu volné vazby knihy Zemětřesení v Chile od Heinricha von Kleista jednotlivé řemeslné postupy, které v tomto seriálu postupně představíme. V dnešním díle se zaměříme n samotné čerpání papíru.


VIDEO: Top předměty - Horoskop Albrechta z Valdštejna

16.11.2015 | Horoskop Albrechta z Valdštejna patří mezi deset nejvýznamnějších exponátů Národního muzea. Slavný vojevůdce a šlechtic Albrecht z Valdštejna byl znám tím, že astrologům velmi věřil a horoskopů si nechal sestavit několik. Horoskop, o kterém pojednává toto video, je však v mnoha ohledech jedinečný.


VIDEO: Tisky ze 16. století odhalují svá tajemství

16.09.2015 | Národní muzeum je spoluřešitelem projektu, který zkoumá tisky z bohatých fondů zámeckých knihoven. Během jeho trvání došlo i k zajímavým objevům.