VIDEO: Top předměty - Hlava Kelta

05.04.2016 | Opuková hlava z Mšeckých Žehrovic je jedním z nejdůležitějších a nejzajímavějších předmětů v archeologických sbírkách Národního muzea. Význam této plastiky spočívá hned v několika rovinách - ať už jde o umělecké ztvárnění, informační potenciál, či zajímavé nálezové okolnosti tohoto artefaktu.

Nález nebyl učiněn během systematického výzkumu, ale díky shodě náhod. Nálezce Josef Šlajchrt jednotlivé části hlavy našel v roce 1943, když ve svém pískovém lomu upravoval terén po zásahu zlodějů písku.

Fotografie. Pohled na chybějící pravé ucho. Zdroj: Národní muzeumJeho následující kroky by mohly sloužit jako příklad pro každého objevitele archeologického nálezu. Pan Šlajchrt si sice jednotlivé kusy nalezené plastiky odnesl domů, ale ne proto aby si je ponechal, ale aby svůj nález oznámil jednateli muzea v Novém Strašecí panu Josefovi Baumannovi. Ten si velmi záhy uvědomíl důležitost nálezu a tento unikátní objev oznámil Státnímu archeologickému ústavu v Praze.

Ještě téhož roku proběhl v pískovně první archeologický výzkum pod vedením archeologa Ivana Borkovského. Díky němu bylo na místě nálezu objeveno ještě několik zlomků laténské keramiky, švartnové suroviny a polotovarů kruhových šperků, které se ze švartny neboli sapropelitu vyráběly, a několik kusů hutnické strusky.

Hlava je nyní slepena ze 4 částí. Fragment s levým uchem chybí a ani během pozdějších výzkumů se jej nepodařilo dohledat.

Kdo byl předlohou pro kamennou hlavu?

Hlava z Mšeckých Žehrovic vznikla v na konci třetího století př. Kr. a nese řadu prvků tzv. laténského stylu. Keltských kamenných hlav je známa z Evropy celá řada, žádná z nalezených hlav se ale svým provedením a úrovní uměleckého ztvárnění nevyrovná této.

Zobrazení nám prozrazuje některé informace o osobě, kterou plastika vyobrazuje.To, že se jedná o muže nám jasně ukazuje knír, který byl nejspíše u Keltů běžný, jak můžeme vidět na jiných plastikách.Torques neboli nákrčník, který nosili příslušníci vyšších společenských vrstev, nám zase prozrazuje společenský status vyobrazeného muže. O jeho konkrétním postavení v rámci dané společnosti nám zase vypovídá netypický účes - tonzura. Tu nejspíše podle odborníků nosili druidové. Tito kněží působili nějen v náboženské sféře, ale také v oblasti práva, a proto se těšili velké vážnosti. Vyobrazený muž mohl být významným uctívaným předkem, neboť v této době je uctívání předků doloženo .

Fotografie. Laténský nákrčník z Bohušovic na Ohří. Zdroj: Národní muzeum


 

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

VIDEO: Top předměty - Posvátný ibis

VIDEO: Top předměty - Kostra velryby

Video: Top předměty - Mozkovna neandrtálce

VIDEO: Top předměty - Jenský kodex

VIDEO: Top předměty - Vycházkový oblek TGM

VIDEO: Top předměty - Mozartův klavír

VIDEO: Top předměty - Horoskop Albrechta z Valdštejna

VIDEO: Top předměty - Novosvětská

 

(EK)

Archeologie