VIDEO: Top předměty - Novosvětská

14.01.2016 | Symfonie č. 9 Antonína Dvořáka, zvaná „Z Nového světa“ či „Novosvětská“, patří k nejlepším kusům světové symfonické hudby. Originál její partitury se nachází ve sbírkách Národního muzea.

Antonín Dvořák napsal Novosvětskou během svého pobytu v New Yorku v roce 1893, kde působil na pozici ředitele Americké národní konzervatoře. V díle kombinuje typicky české hudební motivy s Americkými vlivy, hlavně afroamerickou a indiánskou hudbou. Symfonie měla premiéru v Carnegie Hall a okamžitě se stala velmi populární. Od té doby patří ke stálému repertoáru orchestrů po celém světě.

Muzeum Antonína Dvořáka disponuje největším souborem rukopisů tohoto světoznámého skladatele, naprostým unikátem je potom právě rukopis Novosvětské symfonie. Mimo ní jsou zde uloženy například Americké skicáře. Těch si Dvořák v Americe vedl celkem šest. V prvním, který si Dvořák vedl v letech 1892-1893, se objevuje na téměř 40 stranách skica k Novosvětské symfonii.

Více ve článku: Novosvětská zpět v Novém světě.

Fotokopie. První věta ze Symfonie č.9 Antonína Dvořáka. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

VIDEO: Top předměty - Posvátný ibis

VIDEO: Top předměty - Kostra velryby

Video: Top předměty - Mozkovna neandrtálce

VIDEO: Top předměty - Jenský kodex

VIDEO: Top předměty - Vycházkový oblek TGM

VIDEO: Top předměty - Mozartův klavír

VIDEO: Top předměty - Horoskop Albrechta z Valdštejna

 

(EK)

Hudba