VIDEO: Tisky ze 16. století odhalují svá tajemství

16.09.2015 | Národní muzeum je spoluřešitelem projektu, který zkoumá tisky z bohatých fondů zámeckých knihoven. Během jeho trvání došlo i k zajímavým objevům.

Projekt NAKI s názvem Tisky 16. století v zámeckých knihovnách České republiky si vytkl cíl provést průzkum dochované tiskové produkce 16. století ve fondech spravovaných Národním památkovým ústavem a Národním muzeem. Projekt tak navazuje na již dokončené odborné katalogizační práce v oblasti prvotisků, tedy tisků do roku 1500.

Celkem lze odhadnout, že se jedná nejméně o 7000 popisů jednotlivých bibliografických jednotek. Tisky jsou identifikovány podle nejnovějších světových bibliografií, tištěných i internetových. Díky tomu bylo nalezeno několik světových unikátů, například obrázková Bible vytištěná v roce 1533 v německém Špýru. Jediný zachovaný exemplář se nachází v knihovně hradu Křivoklát.

Při popisu je kladen důraz na individuální znaky knihy. U každého svazku je provedena dokonalá kolace, tj. zjištění skutečného počtu listů, jejichž sled je zaznamenán podle tiskařských složek.

Velká pozornost je věnována také provenienci neboli vyhodnocení stop po bývalých vlastnících knihy. Díky tomu bylo například možné vytvořit rekonstrukci kdysi velké knihovny německého protestantského politika Víta Ulricha Marschalla z Ebnetu, jejíž části se dostaly i na Moravu.

fotografie iluminace

Nalezen byl i zajímavý konvolut reformačních tisků z majetku významných protestantských teologů a politiků počátku 17. století. Konvoluty čili svazky obsahující více nesouvisejících děl vznikaly z ekonomických důvodů. Jedna vazba tak mohla obsahovat až 50 drobných tisků.

Zajímavý byl i objev dalšího svazku z knihovny Tychona de Brahe s jeho osobními vlastnoručně psanými poznámkami.

Podpis Tychona de Brahe

Výsledky projektu, který byl zahájen v roce 2012 a v roce 2015 končí, budou využívány pro další bádání. Již dnes o ně jeví zájem řada zahraničních badatelů.

Co je to NAKI?
Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity
(zkráceně NAKI) je v rámci veřejné soutěže realizován Ministerstvem kultury ČR. Posláním programu NAKI je podpořit výzkumné a vývojové aktivity v oblasti národní a kulturní identity a tím přispět k tomu, aby veřejné prostředky investované do aplikovaného výzkumu a vývoje v oblasti národní a kulturní identity přinášely konkrétní ekonomický či jiný společenský přínos z jejich realizace.


 

Článek vznikl ve spolupráci s Petrem Maškem – vedoucím oddělení zámeckých knihoven Národního muzea

(per)

Rukopisy a tisky