Národní muzeum a mineralogové v době nacismu IV.

18.05.2015 | Na stránkách portálu Muzeum 3000 jsme si na příkladech osobních příběhů několika mineralogů a sběratelů minerálů připomněli pohnuté dějiny období německého nacismu v době předválečné i válečné tak, jak se prolínaly s děním v Národním muzeu. Válečné události byly dovršeny vysídlováním občanů s německým říšským občanstvím z území obnoveného Československa do Německa. Mezi vysídlenými Němci bylo i mnoho sběratelů minerálů, kteří byli nuceni zanechat své sbírky ve svých původních domovech. Jejich sbírky byly zajišťovány místními národními výbory a během let 1945 a 1946 byly postupně převzaty pracovníky Národního muzea a nákladními automobily sváženy z mnoha míst v republice do Národního muzea. Tímto dílem končí čtyřdílný seriál Národní muzeum a mineralogové v době nacismu.

Oskar Settmacher v období 2. světové války (zdroj: Národní muzeum)

Za všechny si nyní připomeňme osud jednoho z německých sběratelů minerálů, ing. Oskara Settmachera, jehož celá sbírka rovněž skončila v Národním muzeu. Oskar Settmacher se narodil v roce 1892 v Petříkovicích u Trutnova jako syn řídícího učitele Gustava Settmachera (1858 – 1904), který se mimo jiné zabýval zhotovováním kolekcí hornin a minerálů a ty pak distribuoval jako učební pomůcky do českých a německých škol. Oskar Settmacher absolvoval Benediktinské gymnázium v Broumově a poté Vysokou školu báňskou v Příbrami, kterou zakončil v roce 1919 státní zkouškou s vyznamenáním. Poté pracoval jako báňský inženýr v několika různých severočeských uhelných dolech. V letech 1921 až 1941 pracoval při uhelných dolech v Žacléři, kde se nakonec stal i ředitelem tamního provozu. V roce 1941 se stal manažerem technického oddělení na generálním ředitelství Západočeské akciové důlní společnosti se sídlem v Praze, v letech 1942 až 1945 byl ředitelem společnosti.

Po celou tuto dobu byl Oskar Settmacher pilným sběratelem minerálů, které si pořizoval především koupěmi od obchodníků s minerály, a vybudoval poměrně rozsáhlou sbírku čítající několik tisíc kusů. Později se ukázalo, že jeho sbírka zahrnovala i minerály získané od obchodníka Friedricha Cassirera, o němž jsme v sérii článků o mineralozích v době nacismu na stránkách Muzea 3000 již psali. Cassirer žil v letech 1933 až 1938 v Praze, odkud byl už podruhé v životě nucen uprchnout před nacisty. Ale zpátky k Settmacherovi. Již před válkou byl Oskar Settmacher v kontaktu s Ludmilou Slavíkovou (o ní též na webu Muzeum 3000), přednostkou mineralogického oddělení Národního muzea; v roce 1927 daroval do sbírky Národního muzea dvě ukázky minerálů.

FOTOGALERIE:

gallery

Oskar Settmacher byl německý říšský občan a na konci války se snažil svou sbírku minerálů zachránit před očekávanou konfiskací. Její část, čítající asi tři tisíce kusů minerálů, proto narychlo odvezl ze svého bytu v Praze na Vinohradském náměstí č. 3 do svého rodiště v Petříkovicích. Sbírku již nestihl odvézt celou, takže její zbylá část, včetně jeho odborné knihovny, zůstala v Praze.

V květnu 1945 nakonec Settmacher uprchl do Německa a obě části sbírky byl nucen zanechat na místě.

Minerály ponechané v pražském bytě byly zajištěny a během června 1945 nadvakrát převezeny do Národního muzea. Později byla v součinnosti s Místní správní komisí v Petříkovicích zajištěna i druhá část Settmacherovy sbírky. Minerály byly 10. prosince 1945 pracovníkem Národního muzea mineralogem Rudolfem Rostem zabaleny a ve 36 bedničkách dočasně uloženy v budově petříkovské pošty, kde původně pracovala Settmacherova matka. 5. dubna 1946 odvezli minerály z Petříkovic nákladním autem mineralogové Rudolf Rost a Karel Tuček. Nezamířili s nimi rovnou do Prahy, ale následujícího dne ještě naložili další konfiskované sbírky v Broumově.

Oskar Settmacher našel útočiště v bavorském Moosburgu, kde se po nějakou dobu živil jako zemědělský dělník. V roce 1948 se stal Settmacher ředitelem grafitového dolu v Kropfmühlu a začal budovat novou sbírku minerálů. V roce 1957 odešel do důchodu, přestěhoval se z Kropfmühlu do Oberdiendorfu u Hauzenbergu a pokračoval ve sbírání minerálů. Oskar Settmacher zemřel 5. července 1962. Settmacherovu nově vybudovanou sbírku minerálů zdědil jeho synovec D. Settmacher, rovněž důlní inženýr, manželka Oskara Settmachera dožila v domě s pečovatelskou službou.

Dnes je v systematické evidenci mineralogické sbírky Národního muzea evidováno celkem 24 kusů minerálů z původní konfiskované sbírky Gustava Settmachera, malá část sbírky je doposud uchována jako ucelený soubor.

Většina minerálů ze Settmacherovy původní rozsáhlé sbírky byla po válce použita k výměnám nebo odprodána.


Autorem seriálu je Dalibor Velebil z Mineralogicko – petrologického oddělení Národního muzea.

 

KAM DÁL?

 

 

Národní muzeum a mineralogové v době nacismu I.

Národní muzeum a mineralogové v době nacismu II.

Národní muzeum a mineralogové v době nacismu III.

 

(dan)