Nejstarší zdobená keramika ze sbírek Národního muzea

11.03.2016 | V archeologické sbírce Národního muzea máme množství artefaktů, které nepocházejí z území České republiky, ale z řady dalších zemí. Příkladem mohou být nálezy pocházející z Lužice, Rakouska, Balkánu, Francie, Skandinávie či Blízkého Východu.


Lidé kultury zvoncovitých pohárů

04.03.2016 | Na konci pravěkého období zvaného eneolit se po celé Evropě rozšířila kultura, kterou archeologové pojmenovali podle nádoby - zvoncovitého poháru. Tento bohatě zdobený pohár opravdu připomíná obrácený zvon. Využíval se nejspíše během picích slavností.


V padesátých letech předběhlo Národní muzeum svoji dobu

28.01.2016 | Výstava Pravěk Československa v roce 1958 uchvátila nejen návštěvníky, ale i média. Muzeologické řešení, které navrhl archeolog Jiří Neustupný, bylo na svoji dobu převratné, a to nejen v Československu. Nešlo pouze o nové podání pravěkých dějin, ale také o revoluční myšlenku automatického průvodce a využití techniky ve výstavě.


VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

26.11.2015 | V malé vesnici Řepov nedaleko Mladé Boleslavi učinili archeologové v 19. století velký objev. Odhalili bohatý knížecí hrob z poloviny 2. století po Kristu. Nalezené předměty poskytly archeologům mnohé informace o životě a obchodu v tehdejší době.


Jak obléci vikinga

14.10.2015 | Podívejte se na fotografie zachycující jednotlivé části vikinského mužského oděvu, jehož rekonstrukci vytvořil Ľubomír Novák z oddělení pravěku a antického starověku Národního muzea.


I v pravěku teklo pivo proudem

08.09.2015 | Pití piva v pravěku nebylo pouze záležitostí zábavy, tak jako dnes. Konzumace alkoholických nápojů byla v eneolitu (4500–2300/2200 př. Kr.) a v pozdějších obdobích důležitým společenským rituálem, který stmeloval jednotlivé tzv. družiníky patřící do skupiny kmenového vůdce. Málokdo však ví, že rituální pití alkoholu zapříčinil jeden jednoduchý vynález - oradlo.