Pravěké keramické bubny

20.04.2016 | V archeologických sbírkách Národního muzea se nachází doklady dávno zaniklých kultur. Některé předměty pocházející z pravěku se však velmi podobají těm dnešním. Takovým příkladem jsou dva keramické bubny, které svým tvarem připomínají některé současné africké bubny.

Keramické bubny z celé Evropy pocházejí pouze z období středního eneolitu, tedy z doby mezi roky 3450 až 2800 př. Kr. Neznamená to však, že by se v ostatních obdobích pravěku bubny nepoužívaly, je však pravděpodobné, že byly z organických materiálů, převážně asi dřeva, které se u nás dochovává jen velmi zřídka.

První buben pochází z Brozan a byl nalezen v kontextu kultury kulovitých amfor. V kostrovém hrobě, ve kterém byl buben uložen, byly nalezeny ještě další keramické nádoby. Tento buben je unikátní právě svým kontextem. V Německu a Rakousku se sice keramické bubny vyskytují často, dosud však nebyl žádný nalezen právě v kultuře kulovitých amfor.

Druhý buben pochází z Kralup nad Vltavou z Bádenské kultury, jeho nálezové okolnosti jsou však bohužel nejasné.

Video vziklo ve spolupráci s archeologem Vladimírem Slunečkem z oddělení pravěku a antického starověku

Fotografie. Typické pupíky společně s dutým tělem jsou signifikantní znaky bubnu. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

Lidé kultury zvoncovitých pohárů

VIDEO: Top předměty - Hlava Kelta

VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

(EK)

Archeologie