Lidé kultury zvoncovitých pohárů

04.03.2016 | Na konci pravěkého období zvaného eneolit se po celé Evropě rozšířila kultura, kterou archeologové pojmenovali podle nádoby - zvoncovitého poháru. Tento bohatě zdobený pohár opravdu připomíná obrácený zvon. Využíval se nejspíše během picích slavností.

V eneolitu se stala konzumace alkoholických nápojů prestižní společenskou událostí. O tom se více můžete dočíst ve článku I v pravěku teklo pivo proudem. Stejně tomu bylo nejspíše i v kultuře zvoncovitých pohárů, jinak by tehdejší lidé nevěnovali takovou pozornost výzdobě picích nádob.

Kultura zvoncovitých pohárů do Čech přišla nejspíše z oblasti dolního Rýna. V Čechách se však rozšířila nerovnoměrně. Většina nálezů pochází z okolí Prahy, proto se v depozitářích Národního muzea nachází velké množství těchto zdobených pohárů.

Fotografie. Zvoncovité poháry jsou zvláštní především svojí bohatou výzdobou. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

VIDEO: Top předměty - Horoskop Albrechta z Valdštejna

Šamanská výbava A. V. Friče

(EK)

Archeologie