Obnovená krása fresek v Muzeu Antonína Dvořáka

24.02.2017 | V Michnově letohrádku, kterému se také říká Vila Amerika a kde sídlí Muzeum A. Dvořáka, právě probíhá restaurování barokních fresek. Muzeum tak na krátký čas uzavřelo své brány. Návštěvníci se do nově opravených prostor podívají již během května. Prací se ujal zkušený restaurátor Petr Prokopec.

Muzeum Antonína Dvořáka sídlí již od svého založení roku 1932 v barokním Michnově letohrádku, (též zvaném Vila Amerika)  na  pražském  Novém  Městě.  Letohrádek,  lemovaný nádhernou zahradou se sochami z dílny Matyáše Bernarda Brauna, nechal na počátku 18. století postavit hrabě Jan Václav Michna z Vacínova podle projektu  významného  architekta  Kiliána  Ignáce  Dientzenhofera. 

Přízemí muzea  je  vybaveno  historickými  dřevěnými  vitrínami,  pocházejícími  ještě z  dob  založení  muzea.  Strop  prvního  patra  je  vymalován  nádhernými  freskami,  znázorňujícími  náměty  z  antické  mytologie;  autorem  je  Johann  Ferdinand Schor.

Muzeum   disponuje   především   unikátním   souborem   skladatelových notových rukopisů, korespondence a dobových fotografi í. Dále uchovává podstatnou  část  Dvořákova  notového archivu  a  knihovny.  Bohatý  fond  tiskové  dokumentace  dokládá  nejen  skladatelovy  dobové  úspěchy,  ale  svědčí také o neustále vzrůstající popularitě jeho díla.

gallery


Kam dál?

Antonín Dvořák je v Americe stále populární

Unikátní nahrávky árií z Dvořákovy Rusalky na šelakových gramodeskách z počátku 20. století

VIDEO: Top předměty - Novosvětská

(EK)

Restaurování