Nejzajímavější dotazy - nález zkamenělého giganta

18.10.2013 | Další dotaz z řad veřejnosti je skutečnou perličkou.

fotografie zubu mamuta

Dobrý den, našli jsme s manželem tuto věc a nevíme co to je. Je to zkamenělé. Prosím o posouzení a případě jestli to má nějakou cenu. V příloze zasílám fotografie, napsala nám paní Starostová o dva roky starém nálezu.

Předmět nalezený v jedné pískovně v okresu Hradec Králové vypadal opravdu zajímavě, a tak jsme oslovili odborníka z Paleontologického oddělení Národního muzea Borise Ekrta.

Ten potvrdil, že se skutečně jedná o celkem nevšední nález. Paní Starostová má totiž doma zub (stoličku) mamuta Mammuthus primigenius.

Čas od času se takováto stolička v činných pískovnách najde, ale ne zase příliš často,“ říká Boris Ekrt.

Komerční cena takového nálezu se těžko stanovuje a pohybuje se maximálně v řádu pár tisíc korun.

Hodnota vědecká mi přijde v tomto případě významnější,“ vysvětluje odborník, „do značné míry se odvíjí od místa nálezu. Tam, kde nebyl dosud nalezen žádný zub je to vědecky dosti zajímavé, protože to přispěje ke znalostem o rozšíření mamutů. Tam, kde už nějaké zuby nalezeny byly, je každý další nález obohacením. Při studiu se totiž používá měření a statistické metody, a pro ně je třeba co nejvíce dobře zachovaných nálezů.

fotografie zubu mamuta

Možností co se zubem nyní dělat má paní Starostová hned několik. Může jí samozřejmě nadále sloužit jako unikátní připomínka zajímavého výletu.

Myslím, že by bylo škoda zub prodávat, protože pak je většinou po vědecké stránce dříve nebo později znehodnocen,“ soudí paleontolog Boris Ekrt, „většinou si takový předmět koupí někdo, kdo si jej vystaví jen jako kuriozitu na poličce a zpravidla se nález do dvou generací vyhodí jako nějaký "zaprášený šutr". Nebo se ztratí informace o místě nálezu a v obou případech to je docela škoda.

Jednou z možností jak s takovým nálezem naložit, je tedy například věnovat jej do sbírek Národního muzea, zachovat ho tak pro příští generace a přispět tím k vědeckému poznání.


 

KAM DÁL?

Nejzajímavější dotazy - jakého motýla máme čekat?

Nejzajímavější dotazy - černé sklo v řece

 

(per)