Nejzajímavější dotazy - černé sklo v řece

06.09.2013 | Tentokrát odhalíme záhadu zvláštních černých "minerálů", kterých je plná Berounka.

fotografie kusu černé skleněné strusky

"Letos jsme sjížděli na kánoích Berounku a jako sběratel minerálů a bývalý člen Mineralogické sekce Národního muzea jsem si na zastávkách všiml, že mezi kameny se vyskytují jakési černé sklovité "kameny", které byly velmi časté," napsal nám pan Emil Ruda, "posílám foto. Že by šlo o produkty sklárny, které záplavy roznesly po Berounce, to nedokážu posoudit. Na webu jsem také nenašel žádnou informaci."

Že se jedná opravdu o skleněnou strusku, která se vyskytuje nejen v blízkosti skláren, potvrdila Petra Burdová z Mineralogického oddělení Národního muzea, "je to v podstatě ztuhlá silikátová tavenina. Bývá to častý dotaz všímavých lidí, protože zvláště ve vodních tocích tyto předměty zaujmou," vysvětlila.

Silikátová tavenina:
roztavená směs křemičitých minerálů s rozpuštěnými parami a plyny

Mineralogická sekce Společnosti Národního muzea
Úzce spolupracuje s Mineralogicko-petrologickým oddělením Národního muzea a sdružuje kolem 500 zájemců především o mineralogii, ale také o petrologii a paleontologii. V průběhu roku organizuje 10 určovacích besed a zhruba 9 přednášek na nejrůznější témata z oborů geologických věd. Jednou za rok se sekce spolúčastní i pořádání amatérské burzy minerálů.
Více o činnosti sekce naleznete na jejích webových stránkách.

 


KAM DÁL?

Nejzajímavější dotazy - jakého motýla máme čekat?

(per)