Masaryk a vznik Československa

03.11.2017 | Tomáš Garrigue Masaryk po vypuknutí první světové války opouští habsburskou monarchii ve věku, kdy by mohl po zásluze odpočívat, a pouští se do svého životního dobrodružství s cílem osvobodit malé středoevropské národy. A to vše s nejistým koncem.

Do exilu odjíždí T. G. Masaryk v prosinci 1914. Ze švýcarské Ženevy se přesouvá do Paříže a následně do Londýna, kde přijímá profesuru pro slovanské otázky. V exilu se k němu připojují Edvard Beneš a Milan Rastislav Štefánik, společně v roce 1916 zakládají v Paříži Československou národní radu, která stojí v čele zahraničního odboje. Kudy se bude ubírat myšlení T. G. Masaryka a jeho spolupracovníků, již v květnu 1915 ukazuje memorandum Independent Bohemia, kde Masaryk deklaruje vznik samostatného československého státu.

A pro svůj plán získává podporu ze strany exilových organizací. Už v říjnu 1915 je podepsána tzv. Clevelandská dohoda a o tři roky později, v květnu 1918, tzv. Pittsburská dohoda. Oba dokumenty deklarují přihlášení se Čechů a Slováků ke společnému státu a řeší postavení Slováků ve společném státu. Masaryk oba dokumenty spolupodepisuje. Podobný význam má i dohoda uzavřená mezi Čechy a Slováky v Rusku – tzv. Kyjevská dohoda ze srpna 1916. Zásadní vliv na uznání československého zahraničního odboje má zřízení československých legií ve Francii, Itálii, na Balkánu a v Rusku.

V posledních měsících před vznikem Československa soustřeďuje Masaryk svoji pozornost na USA. V červnu 1918 se setkává s americkým prezidentem W. Wilsonem, seznamuje ho se situací ve střední Evropě a s československým programem. V září 1918 USA uznávají Československou národní radu v Paříži jako budoucí československou vládu (už v červnu ji podobně uznala Francie a Velká Británie). Dne 18. října v americkém tisku vychází prohlášení o československé nezávislosti známé jako Washingtonská deklarace, pod kterým jsou podepsáni T. G. Masaryk, E. Beneš a M. R. Štefánik.

Ještě před vznikem Československa je ve Filadelfii dne 26. 10. 1918 založena tzv. Demokratická unie střední Evropy, která sdružuje představitele 12 malých evropských národů. Masaryk je zvolen do čela, ale ani přes svoje silné postavení nedokáže zabránit tomu, že se unie do měsíce rozpadá.

To už ale vzniká dne 28. 10. 1918 Československo a Masaryk je 14. 11. 1918 zvolen jednomyslně prezidentem. Nastává čas se po čtyřletém exilu vrátit domů…

Autorem článku je Marek Junek, ředitel Historického muzea Národního muzea.


Kam dál?

Takzvaná hilsneriáda...

Odchod T. G. Masaryka

(EK)

Historie