VIDEO: Restaurátoři vrací krásu sochám na fasádě muzea

19.10.2016 | Zároveň se stavebními pracemi na rekonstrukci Historické budovy Národního muzea probíhá i restaurování její vnější sochařské výzdoby.

Podívejte se na video z průběhu restaurování soch na čelní fasádě:

Většina děl na čelní straně fasády již byla očištěna za pomoci speciální chemické pasty, plasticky zaretušována v umělém kameni a nyní probíhá jejich patinace. Tyto barevné korekce sochy vizuálně sjednotí mezi sebou navzájem i s ostatními prvky fasády. Práce vedené akademickým sochařem a restaurátorem Vítem Mudruňkou probíhají pod dozorem památkářů.

Sousoší Nadšení

Před tím vším musela být prověřena statika, tektonika a dilatační praskliny. Odborníci řešili i zpevnění narušeného povrchu kamene, výměnu zkorodovaných kovových čepů a upevnění uvolněných části soch. Chybějící fragmenty byly doplněny takzvanými filuňky – rekonstrukcemi nedochovaných částí soch v kameni.

Dalším kokem bude zlacení atributů soch. Na závěr je plánována hydrofobizace, která díla opatří vrstvou odolnou proti vodě.

Fotografie - ruka na soše

V současné době probíhají práce na sousoších Obětavost a Nadšení, které vytvořil Bohuslav Schnirch. Spolu se sousošími Láska k minulosti a Láska k pravdě jsou tato díla nejmohutnějšími sochařskými prvky budovy. Jsou umístěny na soklech na čtyřech nárožích u paty hlavní věže.

Zrestaurováno již bylo například sedm soch v tympanonu čelní fasády. Tato figurální kompozice od Antonína Wagnera a Čeňka Vosmíka znázorňuje alegorický výjev nazvaný Čechie chrání vědu a umění.

Práce na rozsáhlé sochařské výzdobě budovy zdaleka nekončí. Na portálu Muzeum 3000 o nich budeme průběžně informovat.

(per)

Rekonstrukce Restaurování

Diskuse

Podekovani Henry úterý 11. září 2018 21:38