Sochařský program Pantheonu

22.06.2017 | Chcete vědět, jaký byl původní sochařský program v Pantheonu Národního muzea a jak do tohoto konceptu zasáhlo dění po II. světové válce? Podívejte se na video:

Bohatou sochařskou výzdobu Pantheonu tvoří busty a sochy osobností, které se zasloužily o rozkvět kultury či vědy v českých zemích. Myšlenku vytvořit Pantheon jako prostor pro oslavu velkých mužů a jejich činů v oblasti české kultury, vyslovil poprvé František Palacký v roce 1839, realizována však byla až o 45 let později v nově vznikající budobě Národního muzea.

Pantheon, jako završení chrámu rozumu, kterým muzeum bezesporu je, se propisuje na fasádu muzea historizujícím průčelím antického chrámu – šesti atickými sloupy s tympanonem, nad ním se pak zdvihá známá a charakteristická kopule muzea.

Promyšlená obrazová a sochařská výzdoba budovy je přímo přeplněna odkazy, významy a sděleními pro budoucí návštěvníky muzea příštích generací – Pantheon tyto významy završuje a propojuje.


Kam dál?

Pantheon Národního muzea

Dějiny a proměny Pantheonu Národního muzea

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. o koncepci Pantheonu

(EK)