PhDr. Richard Biegel, Ph.D. o koncepci Pantheonu

21.06.2017 | Ředitel Ústavu pro dějiny umění Filozofické fakulty Univerzity Karlovy PhDr. Richard Biegel, Ph.D. vypráví o koncepci Pantheonu Národního muzea.

Historik architektury a urbanismu PhDr. Richard Biegel, Ph.D. považuje Pantheon za svědectví o vzmachu českého národa. Proto říká, že Pantheonu musíme porozumět a nesnažit se jej přizpůsobit současné politické nebo jiné situaci.

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. vystudoval dějiny umění na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a absolvoval studijní pobyty v Paříži, Vídni a Římě. Od roku 1996 je aktivním členem Klubu za starou Prahu. Také působí jako pedagog Ústavu pro dějiny umění Filosofické fakulty Univerzity Karlovy, který od roku 2014 řídí. Je mimo jiné i členem občanské architektonické iniciativy Letná sobě.


Kam dál?

Pantheon Národního muzea

Dějiny a proměny Pantheonu Národního muzea

(EK)

Rekonstrukce