Osobnosti v Pantheonu

27.06.2017 | Podívejte se na další video o Pantheonu Národního muzea, které pojednává o některých osobnostech, které zde původně měly své místo, ale z různých důvodů byly odstraněny.

Na počátku 50. let 20. století došlo k revizi uspořádání Pantheonu, který se od roku 1949 nacházel v přímé správě Ministerstva školství, věd a umění.

Byl kladen důraz na český původ osobností, proto byly odstraněny sochy P. Parléře, K. I. Dientzenhofera a B. Bolzana, ideologický soulad s dobovými principy, z toho důvodu došlo k odstranění například J. Pekaře, J. Emlera, ale také E. Beneše či T.G. Masaryka. Také byly vyjmuty osobnosti se šlechtickým původem jako J. Clam-Martinic či J. K. hrabě z Lobkowicz.

Důsledkem této nové koncepce Pantheonu bylo nejen odstranění některých soch, ale i přidání soch nových, z nichž některé osobnosti, jako S. K. Neumann, J. Fučík či Z. Nejedlý, byly vybrány v souladu s dobovou ideologií.


Kam dál?

Dějiny a proměny Pantheonu Národního muzea

Pantheon Národního muzea

PhDr. Richard Biegel, Ph.D. o koncepci Pantheonu

Sochařský program Pantheonu

(EK)

Rekonstrukce