Jak se vracely sochy na balustrádu?

11.10.2017 | Podívejte se na naše video o návratu čtyř soch na pravou balustrádu Historické budovy Národního muzea.

Sochy, které představují vlastnosti charakterizující vědeckou činnost na poli historickém a literárním, byly sneseny z balustrády již na jaře roku 2016, vyjímku tvořila socha Krása, která byla z důvodu poškození kovových částí a značné degradaci kamene snesena již v roce 2007. Poté byly převezeny do restaurátorské dílny a pod dohledem ak. sochaře Víta Mudruňky zrestaurovány.

Alegorické skulptury ztělesňují Pilnost, Ušlechtilost (od Antonína Procházky z r. 1888, podle modelů z roku 1887), Pravdu a Krásu (od Josefa Strachovského z roku 1888 podle modelů z téhož roku).

Podívejte se na VIDEO jak sochy vypadaly, když byly loňského roku deinstalovány.


Kam dál?

VIDEO: Restaurátoři vrací krásu sochám na fasádě muzea

VIDEO: Fasáda muzea se mění k nepoznání

(EK)

Rekonstrukce