Záchrana sousoší Géniů

23.08.2017 | Sousoší Géniů, které původně zdobilo průčelí Historické budovy Národního muzea muselo být pro svůj špatný stav deinstalováno ještě před samotnou rekonstrukcí budovy. Nyní se do muzea po více než deseti letech opět navrací.

Vzácné umělecké dílo bylo původně umístěno v průčelí budovy na vrcholu středového tympanonu. V roce 2006, ještě před samotným zahájením rekonstrukce Historické budovy Národního muzea, však muselo být kvůli značné degradaci kamene a poškození kovových částí deinstalováno. Následně bylo sousoší odvezeno do ateliéru ak. soch. Petra Váni, kde na něm započaly restaurátorské práce.

Po důkladném průzkumu bylo následně rozhodnuto, že nejvhodnější způsob ochránění originálu sousoší je provést kopii, která bude umístěna na původní místo a originál bude nainstalován v interiéru muzea. 

Historie sousoší:

Sousoší Géniů nesoucích svatováclavskou korunu nad štítem s českým znakem bylo vysekáno z pískovce a doplněno pozlacenými plechovými doplňky podle sádrového modelu zhotoveného sochařem Antonínem Poppem (1850-1915) v r. 1888 a na vrchol tympanonu nad hlavním průčelím budovy Muzea Království českého bylo osazeno v roce 1889. Pojem génius značil v dobové terminologii andělského, tj. okřídleného mladíka (viz Génia na Slavíně na Vyšehradě).

Sádrový model, který je oproti kamennému sousoší poloviční (jeho výška činí 150 cm), se dochoval ve sbírkách oddělení starších českých dějin (inv. čís. H2-180 512). Křídla géniů se na něm nedochovala. Model i výsledné dílo nesou signaturu autora, "A. Popp fecit 1888". Aby sochař zodpovědně ručil za své dílo, zaplatil předem kauci 50 zlatých, kterou dostal zpět až po uplynutí roční záruč

ní lhůty, v březnu r. 1890.

Poppovo sousoší bylo dobovou kritikou velice vychvalováno. Umělecký kritik M. K. Čapek, jenž sousoší označil odborným pojmem "akroterium", o Popovi a jeho výtvoru napsal: "Jak pozoruhodný dekorativní švih tento umělec má, dokázal již svým akroteriem na Museu království českého ..." (Jubilejní výstava zemská království Českého v Praze 1891. Praha 1894, s. 719).

Sousoší Géniů však zažilo i nepříliš šťastné okamžiky. V roce 1945 bylo poničeno během Pražského povstání. Kdy bylo nejen sousoší, ale i celá budova poničena střelbou od Petschkova paláce či dělostřelbou z Letné. Další škody na muzeu a její výzdobě přinesl srpen 1968, kdy se budova stala terčem pro sovětské samopaly a kulomety.

Informace k historii sousoší – Lubomír Sršeň z Oddělení starších Českých dějin


Kam dál?

VIDEO: Fasáda muzea se mění k nepoznání

Stopy po střelách zůstanou na fasádě muzea jako memento

(EK)

Rekonstrukce Restaurování