Výzkumy hradiště v Minicích

27.11.2017 | Podívejte se na video o archeologické lokalitě Minice. Tu představí nejen archeoložka Národního muzea Viktorija Čisťakova, ale také archeolog Miloslav Slabina, který se výzkumu Minického hradiště věnoval řadu let.

Minice tvoří jednu z okrajových částí města Kralupy nad Vltavou v okrese Mělník. Samotné hradiště Minice se pak nachází na ostrožně nad soutokem potůčku Rusavka a Zákolanského potoka, na jih od obce.

Lokalita je známá od čtyřicátých let, kdy byla popsána amatérským archeologem P. F. Masnerem. Archeologický výzkum zde proběhl v 70. a 80. letech 20. stol. pod vedením M. Slabiny.

Tato lokalita je významná především díky množství nálezů. Systematicky byla prozkoumána pouze jedna desetina plochy hradiště, přesto bylo objeveno přes deset tisíc nálezů, a to hlavně keramiky a zvířecích kostí. Mezi nejvýznamější nálezy patří zlomek nádoby točené na kruhu – jedná se o nejstarší keramiku točenou na kruhu v Čechách. Bohaté obchodní kontakty pak dokládají například čtyři kusy rudého středomořského korálu, který byl zřejmě součástí náhrdelníku.

Hradiště vzniklo v období mladší doby halštatské a po zhruba sedmdesáti letech zřejmě zaniklo v důsledku požáru.


Kam dál?

Vzácná nádoba ukrývala popel bojovníka

Meč bojovníka z Mikulčic

Pravěké korálky a jejich nesmrtelná krása

(EK)

Archeologie