Restaurátoři zachraňují Brožíkův lunetový obraz

27.04.2016 | Panteon Historické budovy Národního muzea je jedinečný svou uměleckou výzdobou. Během probíhající rekonstrukce objektu tak mají plné ruce práce i restaurátoři.

Podívejte se s námi  na restaurování části lunetového obrazu od českého akademického malíře Václava Brožíka s názvem Jan Amos Komenský předkládá roku 1657 městské radě v Amsterodamu svá didaktická díla. Vzácná nástěnná malba z roku 1898 byla poškozena dlouhodobým zatékáním, které bylo odhaleno až po zahájení rekonstrukce budovy. Obraz je v péči týmu pod vedením hlavní restaurátorky Mileny Nečáskové.

Luneta Václava Brožíka. Zdroj: Národní muzeum

Dílo, při jehož realizaci Brožíkovi pomáhal jeho žák Jan Skramlík, je v horní části poškozeno. Kvůli zatékání je omítka pod malbou uvolněná, vytváří „puchýře a kapsy“ a na několika místech nedrží na zdi. Poškození takového rozsahu nelze řešit ani injektáží, či lokálním zpevněním. Proto restaurátoři přistoupili k technice transferu. Postižená místa musela být zajištěna přelepem, nyní probíhá rozřezávání na manipulativní díly, které jsou šetrným postupem snímány vcelku ze zdi. Následně bude vytvořena nová podkladová vrstva vápenné omítky. Sejmuté částí malby se očistí z rubové strany, pak budou navráceny na své původní místo na zdi. Po odstranění přelepů restaurátoři přistoupí k dalším krokům, která dílu navrátí jeho původní krásu.

Restaurování se dočkají také ostatní tři lunety v Panteonu:
Karel IV. zakládá r. 1348 pražskou univerzitu (autor V. Brožík)
Povolání Přemysla Oráče k vládě (autor F. Ženíškek)
Sv. Metoděj dokončuje na Velehradě před svou smrtí v roce 885 překlad Písma svatého do slovanského jazyka (autor F. Ženíškek)

Na portálu Muzeum 3000 pro vás budeme připravovat i další reportáže z probíhajících restaurátorských prací.


 

KAM DÁL:

VIDEO: Lunety s výjevy z české minulosti

VIDEO: Dvanáct obrazů s pohledy na památná místa Čech

VIDEO: Mařákovy romantické obrazy hradů

Deinstalace soch z Historické budovy Národního muzea

Sochy čtyř živlů

 

(per)

Restaurování