Pavouci v lidských obydlích – 10. díl

20.10.2017 | Podzim je období, kdy pavouci hledají úkryty, ve kterých by mohli bezpečně přečkat zimu. Pavouky, kteří žijí volně v přírodě, ale za své „zimní sídlo“ si vybírají naše domovy, označujeme jako hemisynantropní. Jedním ze zástupců této skupiny je šestiočka ryšavá.

Šestiočka ryšavá (Harpactea rubicunda)

Jak ji poznáme?

Už její české jméno mnohé napoví. Za prvé si z něj odvodíme, že od ostatních pavouků se bude lišit tím, že bude mít o dvě oči méně. Jejích šest očí je uspořádáno do tvaru písmene C v přední části hlavohrudi. Za druhé budeme čekat rezavé zbarvení. Hlavohruď šestiočky je skutečně tmavě okrová až rezavě hnědá. Zadeček je pak světle okrový až šedý, bez jakékoliv kresby. Šestioček žije sice v České republice devět druhů, ale jen š. ryšavá zavítá do lidských stavení. Navíc patří mezi naše největší šestiočky – velikost těla dospělého jedince může dosahovat až 12 mm.

Kde žije?

Šestiočka ryšavá se přes den schovává pod kameny (či v jiných půdních štěrbinách) na suchých lesních okrajích, v křovinách a na zahradách. U nás je hojná zejména v teplejších oblastech. Loví v noci bez použití jakýchkoliv sítí. Se šestiočkou se ale můžeme setkat třeba i v našich ložnicích, protože záhyby peřin ji připadají jako nejideálnější skrýš. Když pak na sebe šestiočku vyklepeme nebo ji v horším případě přimáčkneme, pochopitelně se brání kousnutím. To sice bolí jako píchnutí vosím žihadlem, ale obejde se zcela bez následků a případná slabá bolest během jednoho dne odezní.

 

Co umí?

Jako svůj úkryt si šestiočky budují pavučinové zámotky, které mají bílý, jakoby papírovitý vzhled. Podobné zámotky používají i jako ochranu během svlékání a hlídání svých vajíček. Přitom snovací ústrojí šestioček je poměrně jednoduché, sestávající jen ze tří typů snovacích žláz. Ovšem stěna zámotků je nesmírně složitě stavěná. Jednotlivá vlákna jsou tak důmyslně pospojována, že dosud není jasné, jak je šestiočka takového výtvoru vůbec schopna.

Autorem textu je Petr Dolejš ze zoologického oddělení Přírodovědeckého muzea Národního muzea


Kam dál?

Pavouci v lidských obydlích – 9. díl

Pavouci v lidských obydlích – 8. díl

(EK)

Přírodní vědy