Nová Guinea – ostrov lovců lebek

08.11.2016 | Nová Guinea je největší tropický ostrov na světě. Nachází se severně od Austrálie a politicky náleží dvěma státům – Papui-Nové Guineji a Indonésii. Do povědomí se Nová Guinea dostala hlavně kvůli lovu lebek a kanibalismu.

Ostrov Nová Guinea je místo s rozmanitou přírodou a velmi členitým terénem. Proto zde vzniklo velké množství kultur, ale také jazyků, kterými se místní obyvatelé dorozumívali.

Evropané se o tento ostrov začali zajímat až na sklonku 19. století, ačkoli se na námořních mapách vyskytoval už od 16. století. Bylo to z toho důvodu, že se Nová Guinea nejevila jako místo, které by poskytovalo rychlý ekonomický zisk. Neprostupné pralesy a složitý terén dlouho ztěžovaly i samotné zmapování ostrova. Ještě ve 30. letech 20. století byly na Nové Guineji místa, které nebyla prozkoumaná.

Kontakt s Evropany a Australany však přinesl rychlý zánik místních tradic a kultur. Některé tradice byly vymýceny zcela záměrně, jako zvyk pojídání mrtvých. V 50. letech zde totiž bylo identifikováno smrtelné onemocnění Kuru, které postihuje výlučně kanibaly. Dnes je většina společnosti na Nové Guineji křesťanská a původní tradice jsou minulostí.

Nyní můžete navštívit Náprstkovo muzeum a zhlédnout zde výstavu Lovci lebek, která pojednává o minulosti i současnosti Nové Guineje.

Pohled do výstavy Lovci lebek

Pohled do výstavy Lovci lebek

Kam dál?

Dobrodružné cesty tajemného E. St. Vráze

(EK)

Mimoevropské kultury