Knižní práce Petra Dillingera ve sbírkách Knihovny Národního muzea

21.02.2018 | Oddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea získalo v roce 2015 rozsáhlý přírůstek tvorby ilustrátora, grafika a malíře Petra Dillingera (1899–1954). Kolekce obsahuje především výtvarníkovy knižní práce – originální ilustrace, studie k nim, cenné skicáře s kresbami i poznámkami, dále návrhy knižních i časopiseckých obálek, návrhy grafických úprav tiskovin, ale i rozsáhlý soubor exlibris a příležitostné grafiky, nakladatelské smlouvy, korespondenci a desítky autorských tiskařských štočků.

detail ilustrace Petra Dillingera

Kolekce knižních prací zahrnuje stovky děl z let 1919–1954, tedy rané kresby a návrhy, stejně jako ilustrace z úplného závěru autorova života včetně již nedokončených ilustrací k nevydané knize Ivana Sergejeviče Turgeneva Lovcovy zápisky. V souboru najdeme například i studie k ilustracím ke knize Jana Pilaře Popelka, která vyšla až rok po autorově smrti. Rané knižní realizace, uchovávané nyní ve sbírkách Národního muzea, vznikly ještě v době autorových vysokoškolských studií (Maska červené smrti a jiné novelly, Caligula nebo Zásady pana Jeroma Coignarda).

Petr Dillinger se věnoval jak ilustrování knih pro dospělé čtenáře, tak knih pro děti. Mezi jeho nejznámější a nejzdařilejší ilustrační počiny patří bezpochyby cyklus dřevorytů k Babičce Boženy Němcové z roku 1940, vydané v Praze Františkem Strnadem. K této knize se dochoval cenný materiál – množství přípravných studií, pomocné kresby k přenesení motivů na tiskové desky, nátisky ilustrací i samotné ručně zpracované dřevorytové tiskové štočky. Díky tomu můžeme doslova nahlédnout do výtvarníkova ateliéru a přenést se o desítky let zpět nad vznikající ilustrační dílo. Od roku 1930 vytvářel Dillinger na motivy Babičky taktéž řadu leptů – tiskové desky, pomocné kresby, zkušební nátisky i grafické listy se rovněž staly součástí sbírek Národního muzea.

Ilustrace Petra Dillingera  Thackeray, William Makepeace: Růže a prsten čili příhody prince Vavřína a prince Bulky. Praha: Státní nakladatelství dětské knihy, 1950.

Námětem, ke kterému se Petr Dillinger ve své tvorbě opakovaně vracel, byl Don Quijote. Umělec vytvářel na toto téma olejomalby, dřevorytové a kresebné ilustrace, volné kresby, litografie, lepty. Dřevorytové štočky z roku 1941 i kovové matrice pro tisk cyklu leptů z roku 1951 jsou nyní také uchovávány ve sbírkách oddělení knižní kultury.

Součástí kolekce je dále například na devadesát kresebných ilustrací z konce 20. let 20. století k Povídkám malostranským Jana Nerudy, které vydal v Praze František Borový, rozsáhlý cyklus ilustrací k pohádce Williama Makepeace Thackeraye Růže a prsten, realizované v nákladu Státního nakladatelství dětské knihy v roce 1950, či kresebné ilustrace pro výbor z díla Svatopluka Čecha Korouhev práce, vydaný stejným nakladatelstvím v tomtéž roce. Zajímavým dokladem ilustrační práce je i padesátka přípravných studií k Pohádkám a pověstem karlštejnského havrana Václava Beneše Třebízského, vydaným rovněž v roce 1950 nakladatelstvím Vyšehrad.

Celá kolekce je cenným dokumentem výtvarníkova celoživotního ilustračního díla a uměleckého vývoje. Sbírku velmi pečlivě spravoval ilustrátorův syn Ivan Dillinger (1941–2013); Národní muzeum ji získalo dokonale uspořádanou v roce 2015.

gallery

Digitalizace díla Petra Dillingera probíhá díky výrazné pomoci dobrovolníků. Do dobrovolnického programu se můžete zapojit i vy – více informací naleznete na webových stránkách Národního muzea.

Prohlédněte si práce Petra Dilingera ze sbírek Národního muzea on-line! Rozsáhlá galerie je přístupná na portálu eSbírky.


 Autorkou článku je Veronika Karfusová z Knihovny Národního muzea


Kam dál:

Sbírky muzea obohatila tvorba Dany Puchnarové

VIDEO: Na návštěvě u výtvarníka Stanislava Kolíbala

VIDEO: Na návštěvě u ilustrátora Zdeňka Mézla

Národní muzeum získalo krásné dřevoryty známé ilustrátorky

 

(per)

Historie