Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Alois Rašín

17.04.2014 | Osobnost Aloise Rašína je úzce spojena se vznikem Československé republiky. Vzbuzoval respekt u spolustraníků i politických protivníků. Jako symbol pravicových postojů se stal cílem atentátu zastánce krajní levice.

Alois Rašín plnil stránky novin až do své násilné smrti v roce 1923

Každá doba má svá měřítka. Vedle zákonných a společenských norem jsou to i různé mýty a stereotypy, které určují, kdo nebo co je hodno chvály, nebo naopak zaslouží odsouzení. V utváření těchto kategorií v moderní době hrají významnou roli média. Nejen že přinášejí informace, ale zároveň je také vykládají nebo dokonce vytvářejí. Tím utvářejí mediální obraz osob a událostí, přiřazují jim znaménka. Jedny vynášejí do nebes a jiné vláčí blátem.

Aféry jsou nedílnou součástí veřejného života.

V množství informací o různých kauzách je často obtížné se orientovat, a to pak nastupuje úloha médií. Na výstavě Aféry v Nové budově Národního muzea zjistíte, jak byl utvářen mediální obraz osobností a událostí veřejného života od konce 19. století, kdy naše země byla ještě součástí monarchie Rakouska Uherska, přes demokratickou první republiku až po dobu před listopadem 1989. Další osobností, které se v seriálu Vynášeni do nebes, vláčeni blátem věnujeme, je Alois Rašín.

Portrét Aloise Rašína z publikace Album politiků

Osobnost Aloise Rašína je úzce spojena se vznikem Československé republiky. Osobně koncipoval a zapsal text prvního zákona nově vznikajícího státu. Byl mužem činu vzbuzujícím respekt spolustraníků i politických protivníků. Prostý, přímočarý, houževnatý. Jeho heslo bylo „pracovat a šetřit“. Dodržoval ho důsledně i jako ministr při správě státních financí. Prosazoval politiku rozpočtových úspor a deflace a nebyl proto právě populární. Jako symbol pravicových postojů se stal cílem atentátu zastánce krajní levice.

Měnová reformaPortrét Rašínova vraha, Josefa Šoupala. Pražský ilustrovaný zpravodaj, 1923

Jako první ministr financí samostatného Československa vzal na sebe Alois Rašín velmi obtížný úkol osamostatnit a upevnit také hospodářství a finance nového státu. Měnová reforma, kterou se rozhodl provést, byla odvážným a radikálním činem. Aby mohla být zavedena vlastní československá měna a nedocházelo k jejímu dalšímu znehodnocování, bylo třeba uzavřít hranice a provést bleskové překolkování peněz. Akce vyvolala značný rozruch.

Zlatý poklad republiky

Rašín prosazoval hospodářskou politiku deflace. Byl přesvědčen, že hodnota peněz musí být podložena odpovídajícími zásobami zlata. Začal proto shromažďovat zlatou rezervu a vyzval rovněž širokou veřejnost, aby na tzv. Zlatý poklad Republiky přispěla.

Atentát

Sociální opatření odsuzoval jako nehospodárná. Jeho postoje proto dráždily zejména levici. Dne 5. ledna 1923 byl postřelen mladý atentátníkem, anarchokomunistou Josefem Šoupalem. Zemřel po dlouhých a strastiplných šesti týdnech. Jeho smrt otřásla politickou scénou. Následně byl přijat Zákon na ochranu republiky.

Alois Rašín 1867-1923
Vystudoval práva na Karlově univerzitě. Do politiky vstoupil již v době Habsburské monarchie. Byl aktivní zastáncem českého státního práva. V době první světové války se zapojil do domácího protirakouského odboje, byl za tuto činnost vězněn a odsouzen k smrti. Jako jeden z „mužů 28. října“ se zasloužil o klidné převzetí moci a vznik samostatného Československa. Funkci ministra financí zastával v letech 1918-1919 a 1922-1923. Zemřel na následky atentátu.

Autorkou článku je komisařka výstavy Aféry Jana Mezerová.

 

KAM DÁL?

 

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: Edvard Beneš

Vynášeni do nebes, vláčeni blátem: T. G. Masaryk

Společný byt Palackého a Riegra

 

(dan)