V Náprstkově muzeu najdete přehlídku mořských bestií

08.01.2014 | Mořské obludy z knihy Historiae animalium najdou návštěvníci na výstavě Čas zámořských objevů v podobě působivé animace, složené z originálních ilustrací.

 

Podívejte se ve videu na knihu Historiae animalium, která se nachází v Knihovně Národního muzea. Na výstavě Čas zámořských objevů pak najdete působivou animaci, složenou z originálních, ručně kolorovaných ilustrací z této knihy. Tato výstava, která je do 14. září 2014 k vidění v Náprstkově muzeu asijských, afrických a amerických kultur, nabízí návštěvníkům vhled do doby, kdy Evropa začala s úžasem objevovat Nový svět.

Součástí cest na nový kontinent byl přirozeně i strach z neznáma, který dal vzniknout řadě legend a pověstí, mezi nimiž figurují i zprávy o spatření nejrůznějších mořských přízraků. Námořníci, kteří se mořských oblud obávali, neváhali popisovat po návratu z moře své děsivé zážitky. V období prvních zámořských cest se teprve pozvolna rodila moderní přírodověda, a tak se mohlo lehce stát, že se zprávy o mořských bestiích objevovaly v učených knihách hned po boku existujících druhů. Jednou z těchto knih byla i Historiae animalium raně novověkého učence Konrada Gesnera.

ilustrace z knihy Historieae animalium

Konrad Gesner,  pro svoje rozsáhlé znalosti zvaný „německý Plinius“, se narodil roku 1516 v rodině kožišníka v Curychu. Po skončení základních studií v rodném městě pokračoval ve studiu klasických jazyků a teologie ve Štrasburku a poté studoval medicínu na univerzitách v Bourges, Paříži, Basileji a Montpelir. Po návratu  do Švýcarska a stal se profesorem řečtiny v Lausanne, nakonec se stal městským  lékařem v Zurichu.  Během morové epidemie v roce 1565  ošetřoval nemocné a přitom se smrtelně nakazil; podle svědků  svoji lékařskou povinnost plnil do posledního dechu.

Dobová představa o velrybě

Gesner byl typicky renesančně mnohostranný vzdělanec: vynikal ve znalosti  klasických jazyků, byl teologem, lékařem, přírodovědcem a encyklopedistou. Je nazýván otcem bibliografie -  v průkopnickém díle  Bibliotheca universalis (1545 -1549) shromáždil na tři tisíce autorů  řeckého, latinského a hebrejského písemnictví. Jeho výzkumy v oblasti jazykovědy jsou jedním z pilířů novověké lingvistiky. Ačkoli zápasil s hmotným nedostatkem a zemřel relativně mlád,  napsal přes osmdesát děl.

K nejznámějším z nich  patří  Historiae animalium (1551-87). Její první čtyři svazky vyšly ještě za jeho života a čítaly okolo čtyř a půl tisíce stran doprovázených tisícem dřevořezů. Další dva svazky – hadi a hmyz, vyšly až po Gesnerově smrti. V Historiae animalium Gesner shromáždil všechny dostupné poznatky o zvířatech, včetně nejnovějších zpráv a americké fauně, tehdy teprve postupně objevované.

Souboj mořských oblud

 

KAM DÁL?

Soutěž Příběh exponátu vdechla život čertům i smrtce

Nejstarší panoptikum v Čechách

Trofejní hlavy amazonského kmene Jívaro

(dan)