Odlévání zázračné kulky podle orientálního románu Karla Maye

12. 10. 2012 | V tyglíku se taví směs dvou kovů, ze kterých šlehá rudý plamen. Alchymistická dílna? Omyl. Příprava na výstavu Po stopě Karla Maye.

Spisovatel Karel May ve svém románu z prostředí Orientu s názvem Zemí Škipetarů píše o kulce, kterou si hlavní hrdina Kara ben Nemsí odlévá ze směsi rtuti a bismutu. Těmito "kouzelnými" kulkami, které se při vystřelení z pušky rozpadají na prach, po sobě nechá střílet a vzbuzuje tak mezi domorodým obyvatelstvem dojem, že je nezranitelný.

Tajemství prozradí svému pobočníkovi Hádží Halefovi: "Jisté dva kovy (rtuť a vizmut), když se smíchají ve správném poměru, dávají pevnou, tvrdou kulku, která vypadá jako olověná a je téměř přesně tak těžká. Při výstřelu se však tato směs rozletí asi loket od ústí hlavně v nepatrný prášek."

Zkusit odlít tuto "zázračnou" kulku napadlo vedoucího Oddělení zámeckých knihoven Petra Maška právě při čtení knihy Zemí Škipetarů. Oslovil proto Karla Nesměráka z Katedry analytické chemie Univerzity Karlovy s tím, zda by bylo možné kulku odlít a zda by skutečně měla vlastnosti, které Karel May v knize popisuje.

Výsledek popisuje Karel Nesměrák takto: "Projektil vyrobený ze směsi bismutu (bismutového amalgámu)a rtuti skutečně vypadá k nerozeznání od olověného. Při tlaku způsobeném výstřelem či nárazu se opravdu drolí na malé kousky a lze tedy tvrdit, že Mayův hrdina si mohl dovolit nechat po sobě touto kulkou střílet bez obav ze zranění." Petr Mašek k tomu ale hned dodává: "Nedoporučuji zkoušet vlastnosti této zázračné kulky na živých cílech!"

foto: Karel Nesměrák z Katedry analytické chemie UK odlévá "zázračnou" kulku

Karel May vylíčil setkání domorodého obyvatelstva s "nadpřirozenými" schopnostmi Kara ben Nemsího tímto způsobem: " Zazněl výstřel. Napřáhl jsem ruku před ústí hlavně, jako bych chtěl vystřelenou kulku zachytit a ukázal jsem připravenou střelu mezi palcem a ukazovákem. Posel tu stál s otevřenými ústy a zíral na mne jako na zjevení. "Alláh při něm stojí," zaslechl jsem jednoho muže. "Má v sobě ďábla," říkal zase druhý. ""

Ve fotogalerii najdete vyobrazení této události z pera knižních ilustrátorů:

gallery

Kara ben Nemsí je hlavní postava cyklu Mayových knih, jejichž děj se odehrává v Orientu. Hrdinovo jméno v arabštině znamená „Karel, syn Německa“, z čehož je zřejmé, že spisovatel se se svým hrdinou ztotožňoval. Kara ben Nemsí i Old Shatterhand jsou jednou a touž literární postavou, působící v různých prostředích podle stejného syžetu. Divoký Západ i Orient jsou místy, která byla již za života Karla Maye silně romantizována, což je jistě i důvod, proč si je jako kulisy svých románů vybral.

Shodná identita obou hrdinů byla zachována také ve filmových zpracováních děl Karla Maye ze šedesátých let dvacátého století. Postavu Kara ben Nemsího ve filmech Žut (1964), Divokým Kurdistánem (1965) a V Říši stříbrného lva (1965) hrál představitel Old Shatterhanda americký herec Lex Barker.


Tuto kulku a další předměty připomínající úžasný svět Karla Maye uvidí návštěvníci na výstavě Po stopě Karla Maye, která bude od 25.10.2012 k vidění v Náprstkově muzeu.

(dan)