Nové houby obohatily sbírky Národního muzea

23.12.2014 | Pomalu se blíží konec roku a s ním nastává i čas bilancování. Mykologické sbírky Národního muzea obohatily v poslední době velmi zajímavé přírůstky hub zahraničních i těch z českých lesů.

Usušená plodnice střechanu bedlovitého (zdroj: Národní muzeum)Mykologická rarita z Maroka
Střechan bedlovitý (Endoptychum agaricoides) je velmi vzácná houba, rostoucí v teplých oblastech, na písčinách, úhorech, pastvinách a okrajích borových a akátových lesíků. V České republice byla naposledy nalezena v roce 1955 na jižní Moravě. Při expedici do Maroka ji sebral a do mykologického herbáře Národního muzea daroval amatérský mykolog Slavomír Valda, který je dlouholetým spolupracovníkem muzea. Tento dar je dokladem toho, jak dobré vztahy mezi profesionálními a amatérskými mykology přinášejí ovoce – do sbírek se díky nim dostal druh, který už v České republice vyhynul.

Muzejní exemplář jako doklad lokality a malovaného obrázku
Šťavnatka dvoubarvá (Hygrophorus persoonii) je velmi pěkná a zároveň vzácná houba rostoucí v listnatých lesích, zejména na vápnitých půdách. Sběr z okolí Nižboru na Křivoklátsku se pro malíře Antonína Bielicha stal předlohou pro krásnou barevnou ilustraci. Tento malíř, mimochodem ilustrátor nedávno vyšlé knihy Přehled hub střední Evropy, nejen zachytil vzhled čerstvých plodnic, ale po namalování plodnice usušil a doklad daroval do sbírek mykologického oddělení. Vzniklá herbářová položka je velmi významná, protože má hned dvojí hodnotu: jako doklad k ilustraci a jako doklad o výskytu vzácného druhu na lokalitě. Doklad by se do sbírek nedostal bez dlouhodobé přátelské spolupráce mezi A. Bielichem a muzejními pracovníky.

Živé plodnice šťavnatky (zdroj: Národní muzeum)

Usušené plodnice šťavnatky (zdroj: Národní muzeum)

Nový druh choroše
Doba nových objevů ani v mykologii neskončila. I ve střední Evropě se stále dají nacházet a popisovat nové druhy hub. Příkladem je pórnatice Pouzarova (Rigidoporus pouzarii), jejíž popis byl zveřejněn v roce 2012 v mezinárodním vědeckém časopisu Czech Mycology. Autoři popisu, známí čeští „chorošologové“ Petr Vampola a Josef Vlasák, jej věnovali slavnému českému mykologovi Zdeňku Pouzarovi k jeho 80. narozeninám.  Zdeněk Pouzar byl dlouholetým vedoucím mykologického oddělení Národního muzea, kam i v současnosti dochází jako emeritní spolupracovník. Herbářová položka, která tento nový druh reprezentuje pro vědce na celém světě, se nazývá holotyp a je uložena v trezorovém depozitáři mykologického oddělení. Její evidenční číslo je zároveň vedeno v databázi GenBank - celosvětové databázi sekvencí DNA. Holotypy jsou nejcennějšími kusy jakékoli přírodovědecké sbírky a v mykologickém oddělení je jich uloženo kolem 5000. Holotyp druhu pórnatice Pouzarova se do sbírek NM dostal jako dar. Pro obě strany to je velmi výhodné – sbírky se obohacují o cenný materiál a Národní muzeum tomuto materiálu zajistí profesionální péči.

Živé plodnice pórnatice (zdroj: Národní muzeum)

Usušená plodnice pórnatice (zdroj: Národní muzeum)

 

Nový druh lišejníku pro Českou republiku
Mezi nejnovější přírůstky mykologického herbáře z podzimu roku 2012 patří i lišejník poprášenka utajená -  Sclerophora coniophaea, který dosud nebyl publikován z území České republiky. Sběr pochází od Lipenské přehrady, z cesty mezi Hraničníkem a Smrčinou, kde tento lišejník rostl na borce statného javoru klenu. Vyznačuje se stopkatými plodnicemi a patří mezi druhy, které sice vyžadují vysokou vzdušnou vlhkost, ale nesnáší přímé srážky. Přestože jde o droboučný, okem téměř nepostřehnutelný druh, jeho nález má velký význam – ukazuje, že cílený výzkum muzejních pracovníků přináší další a další plody v podobě nových poznatků o druhové pestrosti (diverzitě) lišejníků České republiky.

Silně zvětšené „trumpetkovité“ plodnice poprášenky (zdroj: Národní muzeum)


Článek vznikl ve spolupráci s Mykologickým oddělením Národního muzea.

(dan)