Čínské lodě pokladů

10.11.2015 | Lodě pokladů jsou dnes v asijských zemích oblíbeným symbolem štěstí a prosperity. Kde se tento symbol vzal a s jakými historickými událostmi je spjat?

Mezi lety 1405 až 1433  mingské „lodě pokladů“ podnikly sedm námořních výprav, které vedly podél pobřeží jihovýchodní Asie a přes Indický oceán  do Indie a do Afriky. V té době se mingská říše stala významnou námořní silou v této oblasti. Roku 1421, po smrti císaře Jung-le, který výpravy inicioval, nový panovník další cesty pozastavil.  Další císař však opět v roce 1430 vyhlásil sedmou zámořskou výpravu.  Tato výprava již však byla poslední.

Původní účel zámořských cest dnes není zcela objasněn, je však zřejmě, že výpravy měly diplomatický a obchodní charakter.  Není ani zcela jasné, proč byly náhle ukončeny. Je možné, že byly příliš finančně náročné, určitou roli však bezesporu hrály i spory různých stran u dvora.

O mingských námořních cestách existuje řada dobových záznamů a pozdějších zpracování, a to jak historických, tak literárních.

I po ukončení těchto oficiálních výprav však obchod po známých námořních cestách pokračoval, a to zejména v oblasti jihovýchodní Asie.

Kontakty Číny s blízkými i vzdálenějšími zeměmi dokumentují i exponáty z 3. až 17. století, které si můžete prohlédnout na výstavě Říše středu v Náprstkově muzeu.

Text vytvořila Helena Heroldová z Náprstkova muzea asijských, afrických a a,erických kultur

Fotografie. Loď pokladů z výstavy Říše středu. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál:

VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

Výstava vypráví dávné příběhy z Číny

 

 

(EK)

Mimoevropské kultury