Pavouci od spřádání sítí neupouští, říká odborník

25.09.2013 | Před několika týdny proběhla českými zpravodajskými weby zpráva uvádějící, že pavouci přestávají hromadně spřádat sítě a přecházejí na přímý lov svých obětí. Arachnolog Petr Dolejš z Národního muzea uvádí tento údajný fakt na pravou míru.

Křižák čtyřskvrnný ( Araneus quadratus) si staví své sítě nejčastěji na bylinné nebo keřové vegetaci na vlhčích loukách (foto: Petr Dolejš)

Na pohled krásné pavoučí sítě se do budoucna možná stanou vzácností. Nové výzkumy ukazují, že přibližně polovina z čeledi osminohých predátorů přestala charakteristické sítě spřádat a přešla na prostý lov. Informuje o tom studie zveřejněná v odborném časopise PLoS ONE,“ takto začínal text kolující po českém internetu.

Arachnolog Petr Dolejš z Národního muzea uvádí obsah zmiňované odborné studie na pravou míru: „je to takové shrnutí nebo lépe řečeno připomenutí toho, co bylo známo dříve a už  jaksi pozapomenuto; autoři své shrnutí notně rozšířili o mnoho nových pozorování a, jak se říká, dotáhli. Ve zkratce jde o to, že u pavouků, kteří nepoužívají sítě k lovu, je na nohách vyvinuta skopula (přilnavé chloupky), aby se jim kořist nevysmekla. Dál autoři poukazují na rozdíl mezi touto skopulou sloužící k lovu kořisti a "polštářkem" (tuft), který naopak slouží k pohybu po vertikálních nebo kluzkých plochách.“

Běžník velký ( Xysticus robustus) žije především ve stepních oblastech, kde a svoji kořist loví bez použití sítí (foto: Petr Dolejš)

Nad závěrem, který z článku novináři vyvodili, kroutí hlavou: „v originálním článku je ukázáno, které skupiny pavouků loví bez sítí a kteří se sítí, je naznačena možná fylogeneze (vývoj druhů organismů – pozn. red.) a také je upozorněno na to, že skopula a „tuft“ se v evoluci pavouků vyvinuly nezávisle hned několikrát. O tom, že bychom byli právě teď svědky toho, že by pavouci opouštěli lov pomocí sítě, není v původním článku německo-švýcarských autorů ani zmínka. Jde pravděpodobně o mylnou interpretaci termínu „recent spiders“, který označuje současné (nevymřelé) pavoukya nikoliv, že by se něco odehrávalo právě teď, před našima očima, jak si asi čeští novináři vyložili,“ dodává Petr Dolejš.

To je jako kdybychom při pohledu na rybenku, mravenčí dělnici nebo třeba veš prohlásili, že hmyz ztrácí křídla a přestává létat."

"Zkrátka někteří pavouci loví do sítí a jiní se spoléhají na silné nohy. Rozhodně se neděje to, že by se např. všem notoricky známý křižák jednoho krásného rána rozhodl opustit síť a začít lovit pronásledováním kořisti,“ uzavírá s úsměvem.

Běžník listový ( Ebrechtella tricuspidata) je drobný pavouk, který si nestaví žádné sítě a na svoji kořist číhá např. na květech (foto: Petr Dolejš)

 

KAM DÁL?

Nejlepší fotografie pavouka lovčíka, které jste poslali

Geolokátory odhalí podrobnosti ze života vlaštovek

Některé housenky vás mohou i zabít

(dan)