Antropologové Národního muzea zkoumají kostru bojovníka

10.10.2016 | Již více než padesát let spolupracuje Národní muzeum s Archeologickým ústavem Brno na výzkumu lokality v Mikulčicích. Letos zde byl odkryt unikátní hrob "bojovníka" s mečem, jehož kosterní pozůstatky nyní zkoumají antropologové Národního muzea.

Mikulčice byly pravděpodobně duchovním centrem Velkomoravské říše. Tuto skutečnost dokládá i velký počet kamenných kostelů – na rozloze zhruba padesáti hektarů jich stálo dvanáct. V oblasti se nachází také rozsáhlé pohřebiště, které zatím archeologům vydalo dva a půl tisíce hrobů. Výzkum zde probíhá již od 50. let 20. století.

Fotografie hrobu "bojovníka", který se našel v mikulčickém podhradí v poloze Kostelisko

Práce na lokalitě započal archeolog Josef Poulík z Archeologického ústavu Brno a záhy k nim přizval Milana Stloukala z Národního muzea. Spolupráce obou institucí trvá dosud. Jedná se o nejrozsáhlejší naleziště s kosterními pozůstatky na území České republiky. Do výzkumu jsou zapojeni i studenti Katedry antropologie Univerzity Karlovy.

Fotografie Odkrývání kostry "bojovníka".

V letošním roce proběhly práce na okraji jedné z částí pohřebiště. Právě studenti zde učinili překvapivý nález. Mezi pěti odkrytými kompletními kostrami byly i ostatky dospělého muže s mečem. Objev hrobu z tohoto období s dochovanou zbraní je opravdu jedinečná událost. Kostra muže byla převezena k dalšímu zkoumání do Národního muzea, kde byla zrentgenována a naskenována. V následujících dnech budou provedeny další analýzy.

Fotografie. Kostra zkoumaného bojovníka. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

Představení nových expozic III. díl

 

(EK)

Přírodní vědy