Slaměné ozdoby ze sbírek Etnografického oddělení (zdroj: Národní muzeum)
Slaměné ozdoby ze sbírek Etnografického oddělení (zdroj: Národní muzeum)
Slaměné ozdoby ze sbírek Etnografického oddělení (zdroj: Národní muzeum)
Slaměné ozdoby ze sbírek Etnografického oddělení (zdroj: Národní muzeum)
Slaměné ozdoby ze sbírek Etnografického oddělení (zdroj: Národní muzeum)