Národní muzeum nabídne unikátní expozice i prostory

3. 4. 2012 | Historická budova Národního muzea prochází komplexní rekonstrukcí. A spolu s ní se promění také hlavní stálé expozice, které se budou vzájemně doplňovat a prolínat.

Historická budova Národního muzea po rekonstrukci

V roce 2018 uplyne 200 let od založení Národního muzea. Ve stejné době si připomeneme 100 let od vzniku samostatného Československého státu. Návštěvníky v této nepříliš vzdálené budoucnosti zároveň přivítá renovovaná historická budova Národního muzea.

Budova si i po rozsáhlé rekonstrukci zachová původní tvář, kterou ji vtiskl architekt Josef Schulz. Veřejnosti ale bude zpřístupněna kupole Národního muzea s unikátním výhledem na Prahu.

Historická a Nová budova Národního muzea budou navíc propojeny podzemní pasáží. Vznikne tak jedinečný muzejní komplex.

Prohlédněte si expozice a prostory v rekonstruovaných budovách
Národního muzea v multimediální prezentaci:

Národní muzeum vzájemně sváže expozice

Pracovníci Národního muzea kladou při tvorbě nových expozic důraz na nové technologie, které využívají multimediálních a interaktivních prvků. Nově vytvořený prostor by měl obsáhnout plochu více než 12 tisíc čtverečných metrů a jeho součástí bude dokonce i 3D kinosál.

Historické a přírodovědné sekce, tedy hlavní pilíře Národního muzea, se budou vzájemně prolínat a doplňovat. Vývoj našeho území přiblíží návštěvníkům z pohledu přírodních věd, které vidí českou přírodu v širokých časových a historických souvislostech.

Mosasauridi jsou skupinou bizarních mořských plazů, kteří se objevili v období pozdní křídy a zakrátko se rozšířili po celé zeměkouli. Stejně rychlý jako jejich nástup byl i jejich zánik na konci křídy. (ukázka z plánovaných vystavovaných předmětů, které budou k vidění v 1. patře historické budovy Národního muzea)

Společenskovědní část stále expozice se bude věnovat historickému, společenskému a kulturnímu vývoji českých zemí a to od pravěku po 20. století.

Samostatnými částmi nových expozice se mimo jiné stane Pokladnice Národního muzea, nebo mineralogická sbírka s původním mobiliářem z dílny Josefa Schulze.

Expozice mineralogie a geologie budou zachovány v původních vitrínách dle arch. Josefa Schulze.

Zajímavosti ze základních expozic bude dále rozvíjet druhé patro Národního muzea s expozicí zvanou "Příběhy". 

Pokladnice Národního muzea

Pokladnice nabídne návštěvníkům řadu ojedinělých zážitků. Představí předměty z drahých kovů a drahokamů ze sbírek Národního muzea, které byly dosud vystavovány jen ve výjimečných případech.

V sálech bude k vidění například unikátní pektorální kříž z přelomu 17. a 18. století, nebo brož v podobě motýla, kterou zdobí české granáty. Nebude chybět ani velmi cenný náhrdelník se 148 diamanty, který pochází z přelomu 19. a 20. století.

Mezi vystavovanými předměty v V Pokladnici Národního muzea bude k vidění například unikátní pektorální kříž z přelomu 17. a 18. století, nebo brož v podobě motýla, kterou zdobí české granáty.

Společenská dvorana

Protože Národní muzeum bude sloužit také jako místo k setkávání návštěvníků, bude jeho součástí rozsáhlá dvorana. Najdeme v ní nejen kavárnu, či muzejní obchod, ale také spojovací chodby k přednáškovým sálům a do 3D kinosálu.  

Společenská dvorana

Nová Budova Národního muzea

Významná část expozic bude umístěna také v Nové budově Národního muzea. Zde přivítá návštěvníky Dětské muzeum a multimediální expozice Země a život.

Na té pracuje tým expertů, kteří se díky multimediálním a interaktivním prvkům budou snažit znázornit a přiblížit geologické a jiné síly, které přispěly k formování Země a ke vzniku životního prostředí.

Prostor zde dostanou také teorie věnované formování pozemských ekosystémů.

gallery

(adr)