Restaurování sousoší Nový věk od Vincence Makovského

28. 7. 2014 | Monumentální sousoší Nový věk od sochaře Vincence Makovského stojí před Novou budovou Národního muzea. Vzhledem ke stáří sousoší bylo třeba provést restaurátorský zásah, který by zamezil degradaci materiálů a vrátil jim jejich původní vzhled.

 

Sousoší Nový věk bylo původně vytvořeno pro československý pavilon na světovou výstavu EXPO 1958, kde také získalo Velkou cenu světové expozice v Bruselu. Jeho originál je umístěn před hlavní branou výstaviště v Brně. Pro budovu Federálního shromáždění, dnešní Novou budovu Národního muzea, byla v roce 1974 vyrobena kopie v Umeleckých remeslách v Bratislavě.

Stylizované slunce. Sousoší Nový věk.Alegorické sousoší Nový věk znázorňuje postavu muže držícího v rukou plány a ženu s mísou plnou květin a ovoce; uprostřed mezi nimi se nachází stylizované slunce. "Slunce, či tedy spíš sluneční energie, vyjádřená dramatickým shlukem plastických celků, představuje zde jednak dominantu obsahovou, jednak skladebnou. S odstředivou silou tryskající plastické útvary, nacházející odezvu ve formách alegorických postav zemědělství a techniky, spojují jednotlivé části sousoší v průčelně orientovanou soustavu architektonických plánů a mohutných plastických objemů," napsal o sousoší historik umění Jiří Hlušička.

 

Stylizované středové slunce popsal sochař Vincenc Makovský takto: "Nemohl jsem udělat slunce postaru. Musel jsem je pojmout docela jinak, než se dělalo dosud. To je nový svět. To je trhání gigantických hmot. A tak na základě současného pravdivého pohledu jsem chtěl udělat i já svoje slunce, které mi mělo v souhrnu koncentrovat názor na vesmír i na člověka z dnešního neopakovatelného hlediska."

Průběh restaurování

Vzhledem k tomu, že sousoší se na svém místě nachází již několik desetiletí, bylo nutné provést restaurátorský zásah, který by zamezil degradaci materiálů a vrátil jim jejich původní vzhled.
Postup prací byl zaměřen zejména na restaurování bronzového povrchu, který byl pokryt prachovými depozity, krustami a korozními produkty bronzu s převažující vrstvou antleritu.
Povrch nejprve restaurátoři z firmy Houska a Douda očistili za pomoci mosazných kartáčů a škrabek a poté jej omyli. Po důkladném očištění a přeleštění aplikovali na povrch sousoší pět vrstev včelího vosku. Vyrobili také nové měděné lišty, které kryjí napojení kamenného a bronzového soklu. Restaurován byl i kamenný obklad železobetonového nosného pilíře.


Sousoší Nový věk. Stav před (vlevo) a po restaurování (vpravo).

Stav sousoší před restaurováním.

Stav sousoší po restaurování.

Pro udržení sousoší v dobrém stavu je třeba jednou za pět let odstranit šetrně mechanicky prachové depozity a nánosy organického původu.


V článku byly použity informace z knihy Jiřího Hlušičky Vincenc Makovský.

 

KAM DÁL?

 

Umělecká výzdoba Nové budovy Národního muzea

Autorský nábytek architekta Karla Pragera

Za minulostí Historické budovy Národního muzea VI. díl

 

(dan)