Z deníku Emila Holuba: Před téměř 140 lety protnul rovník

17.05.2012 | Druhé volné pokračování popisu cesty slavného spisovatele Emila Holuba do Afriky vytvořili badatelé Národního muzea na základě Holubových pečlivých poznámek. Začtěte se do unikátního popisu Holubových výprav!

Kapské Město (Z Holubova cestopisu Sedm let v Jižní Africe, s. 11)

Dne 12. června 1872 protnul parník Briton, na kterém se Holub plavil, rovník. Cesta pokračovala mnohem pomaleji, protože vanul nepříznivý vítr a panovalo velmi bouřlivé počasí. V polovině června parník proplul kolem ostrova Ascension a zakrátko vplul do nejhoršího úseku své cesty, kde loď stihla zdaleka největší bouře z celé plavby.

ČTĚTE TAKÉ: První díl popisu Holubovy cesty do Afriky

„Jak včera i dnes se loď nehoupá, ale moře ji hází z jedné strany na druhou jak kocábku... Vítr se vzmáhá ještě více a s ním bouře. K odpůldnu se ještě většila – neviděli jsme již později vlny oné ohromné velikosti...a rapidní rychlostí se pohybovat; když taková hmota loď zastihla, tak nepřerušeně lila se slaná voda na palubu provázena tím nejsilnějším jihovýchodem," postěžoval si Holub do deníku.

Čtyřicet dní na lodi

"A v tom počasí museli námořníci dolů dané ráhny na hlavní stěžeň znova připevnit; byl to hrozný vzhled, každou chvilku mohl jeden slítnout dolů – šla jim práce čtyřikráte tak zdlouhavo, jak jindy, neb museli se pevně při práci provazu držet...Bouře tato, která skoro vesměs všechny cestující sklíčila, valně nás také v naší plavbě zdržuje, takže se kapitán včerejšího dne vyřknul, že, místo za sedm, za dvanáct dní až v Captownu budeme. Já tomu nevěřím...,“ popisoval Holub další útrapy cesty.

Cestovatel sice nevěřil slovům kapitána, ale velitel lodi nebyl nakonec daleko od pravdy. Do Kapského Města připlul Briton 1. července 1872. Plavba ze Southamptonu do Kapského Města trvala 37 dní, nicméně Kapské Město nebyl cílem Holubovy plavby.

Briton tu kotvil jen dva dny a 3. července 1872 vyplul na třídenní plavbu kolem Mysu Dobré Naděje a dospěl do Port Elisabeth. Holub tedy strávil na lodi celých čtyřicet dní!

Holub sdílel kajutu se štěnicemi

Pozornost veřejnosti poutají především Holubovy cesty africkým vnitrozemím. Již samotná jeho cesta do Afriky je hodna obdivu. Dlouhá plavba za převážně bouřlivého počasí nebyla bez rizika. Kromě mořské nemoci byl Holub stižen úplavicí ze zkažené vody. Při jedné z bouří se chtěl podívat na palubu a byl téměř smeten mohutnou vlnou do moře.

Plavba v kajutě druhé třídy, kterou kromě čtyř pasažérů obývaly také štěnice a která z jedné strany sousedila s lodní strojovnou a z druhé s prostorem pro přepravu dobytka, jistě nebyla kratochvílí, kterou by bylo Holubovi co závidět.

Během cesty a především plavby se Holub věnoval vědeckým výzkumům a vytváření sbírek. Z Nizozemí poslal několik předmětů do Čech, v Sothamptonu hledal na pobřeží mořské živočichy a na Madeiře koupil několik drobností. Během plavby lovil ryby, a aby dosáhl lepších úlovků, nechal se dokonce přivazovat ke kotvě parníku.

Své výzkumy i cestovní zážitky podrobně popisoval ve svém cestovním deníku a intenzivně také kreslil.

„Až do tohoto dne činil jsem, vyjma čtyř nezapsaných feulletonů...101. stránku poznámek...a 64 výkresů,“ poznamenal Holub. Sluší se dodat, že tento sumář psal Holub zhruba v době, kdy byl na cestě necelý měsíc...

V článku byly použity citace z Holubova cestovního deníku a korespondence z archivu Náprstkova muzea.

Přednáškový cyklus k výročí cestovatele Dr. Emila Holuba

Na květen a červen 2012 chystáme zajímavé přednášky o našem nejznámějším cestovateli, které se budou konat v Náprstkově muzeu. Cyklus přednášek seznámí veřejnost s životními peripetiemi Dr. Emila Holuba, ambiciózními cestami, které vykonal i obdivuhodným dílem, které po sobě zanechal. Volně navazuje na výstavu Dr. Emil Holub - Příběh cestovatele a je součástí řady dalších akcí, které NpM u příležitosti Holubových výročí připravilo.

17. 5. 2012 17:30 hod. První cesta do Afriky (M. Šámal)

24. 5. 2012 17:30 hod. Druhá cesta do Afriky (M. Šámal)

31. 5. 2012 17:30 hod. Holubovy ženy (M. Secká)

7. 6. 2012 17:30 hod. Podzim cestovatele (M. Šámal)

14. 6. 2012 17:30 hod. Africká sbírka Dr. E. Holuba v NpM (J. Kandert)

Výtvarné dílny pro rodiče s dětmi

26.5. 2012 14: 00 Africká výstava

Výroba plastického obrázku inspirovaného expozicí Holubovy výstavy

2.6. 2012   14:00 Účes Mašukulumbů

Výroba účesů Mašukulumbských náčelníků a tropické helmy Dr. E. Holubva, které si mohou děti obléct na zdejší muzejní noc, která se koná následující sobotu 9.6. 2012.

           

(sam)