VIDEO: Panoptikum provokovalo zvědavost a fantazii

09.04.2013 | V Národním muzeu – Muzeu české loutky a cirkusu v Prachaticích se nachází zrestaurované figuríny z nejstaršího dochovaného panoptika na našem území.

Panoptikum patřilo rodině Stejskalových, která s touto lidovou atrakcí objížděla české země od 20. do 50. let minulého století. Panoptikum pochází z období kolem roku 1890 a bylo vyrobeno v Hamburku. Jeho součástí byly nejrůznější výjevy, které provokovaly lidskou zvědavost a touhu po senzaci. Jednalo se zejména o motivy náboženské, zdravotně-osvětové, nebo motivy kriminálních činů.

hlava figuríny z panoptika (pravděpodobně z některého z náboženských výjevů)Dochované fragmenty panoptika představují voskové hlavy trpících žen, historických postav a římských vojáků, nebo umírajícího Krista na kříži, který se hýbal ve smrtelných mukách.

Kromě hlav se u těchto „figurín“ dochovala zápěstí rukou a nohy od kotníků po chodidla a další části končetin.

Návštěvníci Národního muzea - Expozice české loutky a cirkusu v Prachaticích mohou obdivovat zrestaurovanou část panoptika. Nejcelistvější ze všech vystavených předmětů je bezpochyby krásná mořská panna s pohyblivým hrudníkem, znázorňujícím dýchání.

Další fragmenty představují kromě hlav mužů, pocházejících velmi pravděpodobně z některého z náboženských výjevů, také ženu "umírající po těžkém porodu", která zastupuje část zdravovědnou.

Bohužel se do dnešních nedochovalo žádné zobrazení, které by dávalo tušit, jak panoptikum rodiny Stejskalů vypadalo zvenku, ani žádný plánek jeho vnitřního uspořádání. Figuríny vystavené v Prachaticích jsou tak jediným hmatatelným pozůstatkem této oblíbené lidové atrakce, která svého času patřila k zábavám dostupným i těm nejchudším vrstvám.  

Po roce 1900 začala panoptika u nás jezdit jako doprovodná atrakce cirkusů. V první třetině 20. století i u nás bylo běžné, že cirkusy doprovázela panoptika, ale i kolotoče a jiné druhy zábavy. Osud Stejskalova panoptika se pomalu naplňoval od 50. let 20. století, kdy se do té doby volné živnosti včetně artistiky a přidružených „kočovných“ živností, musely stát součástí národních podniků. Stejně tak nástup masové televizní zábavy od počátku šedesátých let existenci podobných lidových atrakcí ukončil.

 

KAM DÁL?

Nejstarší panoptikum v Čechách

Stali se zaměstnanci ve vlastním cirkusu

(dan)