Osudy Volyňských Čechů

26.09.2016 | V Městském muzeu v Podbořanech na Žatecku se již dlouhodobě nachází expozice věnovaná dějinám Volyňských Čechů. Ta se zabývá životem této minority na západní Ukrajině v celé šíři - tedy od počátků kolonizace až po konec 2. Světové války.

V expozici se nachází patrně to nejlepší, co k tomuto tématu sbírka Historického muzea Národního muzea skýtá. Kromě předmětů každodenní potřeby a jiných exponátů připomínajících život Čechů na Volyni se zde nachází část věnovaná jejich účasti v zahraničním odboji. Autorem výstavy byl Stanislav Slavík - bývalý vedoucí Oddělení novodobých českých dějin. Ten na vytvoření výstavy spolupracoval se Sdružením Čechů z Volyni, se kterým Národní muzeum udržuje i nadále úzký kontakt.

Expozice se dostala do širokého povědomí lidí, kteří mají kořeny na Volyni a expozici tak vnímají jako "své" muzeum. Díky tomu vytrvale vozí přímo do Podbořan předměty, které dále obohacují sbírky Národního muzea a kompletují obraz života Volyňských Čechů. Rozhojňování počtu sbírkových předmětů také v budoucnu umožní aktualizaci expozice a přípravu jiných výstavních a badatelských projektů, které pomohou převyprávět tento pestrý a často velmi dramatický příběh Čechů na Volyni.

Fotografie. V muzeu jsou mimo fotografií k vidění i předměty denní potřeby. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

Nejzajímavější dotazy – k čemu to sloužilo?

Představení nových expozic IV. díl

(EK)

Historie