Národní muzeum zachraňuje afghánské poklady

04.02.2016 | Afghánistán je v současné době vnímán jako válečná zóna. Neustálé vojenské operace zcela přirozeně strhávají pozornost k současnosti této země, takže bohatá minulost leží v jejím stínu. Národní muzeum na afghánskou historii nezapomnělo a prostřednictvím nové výstavy ji chce pomocí zrestaurovaných předmětů přiblížit návštěvníkům.

V roce 2014 došlo během pracovní návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Afghánistánu k podpisu memoranda mezi Ministerstvem kultury Afghánské islámské republiky a Národním muzeem České republiky. Podepsání memoranda bylo významným krokem k realizaci výstavy jedinečných předmětů z Národního muzea Afghánistánu.

Výstava Afghánistán – zachráněné poklady buddhismu (5. 2.–30. 4. 2016) návštěvníkům Náprstkova muzeum asijských, afrických a amerických kultur představí průběh pestrých afghánských dějin a významné obchodní kontakty, které měly na vývoj této oblasti rozhodující vliv. Vystaveny budou jedinečné předměty zapůjčené z kábulského Národního muzea Afghánistánu, především památky afghánského buddhismu z období 1. až 9. století po Kr. doložené především archeologickými výzkumy na lokalitě Mes Ajnak.

Předměty zapůjčené na výstavu byly v dílnách Národního muzea zrestaurovány a konzervovány. Národní muzeum tak pomáhá zachraňovat vzácné předměty pocházející z této země.

V našem videu jsou použity unikátní fotografie Iva Dostála, který v 60. letech působil jako kulturní atašé v Afghánistánu, celý jej procestoval a nafotil jeho tehdejší život. Fotografie z této doby jsou jedinečným svědectvím kultury a způsobu života tamních obyvatel. V současnosti je velice obtížné sehnat jakoukoli dobovou fotografii z této země, neboť všechny snímky uložené v muzeích byly zničeny hnutím Taliban.

Fotografie. Jeden z unikátních předmětů  výstavy - zlatá hlava buddhy. Zdroj Národní muzeum


 

Kam dál?

Sledujte restaurování nástěnné malby z Afghánistánu

Výstava vypráví dávné příběhy z Číny

(EK)

Výstavy