Vzpomínky na knihtisk

25.04.2013 | Výstavu stejného názvu je možné vidět od 18. dubna do 4. června 2013 ve Středočeské vědecké knihovně v Kladně. Vystaveny jsou předměty z fondů Knihovny Národního muzea, dokladující výtvarné techniky přípravy knihy.

Bohumír Roubalík: pohled do pražské sazárny nakladatelství Jana Otty z roku 1891.

Výstava přiblíží výtvarnou práci při přípravě knihy, tedy postupy ilustrátora, grafického úpravce či sazeče v minulém století, kdy se většina knižní produkce realizovala knihtiskem.

Studie a finální barevný soutisk ze tří desek. Obálka ke knize Arambe: pohádky lásky (cyril Bouda, 1926)

Knihtisk patří mezi techniky tisku z výšky, při níž se přenáší tiskem na papír barva zachycená na vyvýšených místech (plochách, liniích), zatímco netisknoucí místa jsou vyhloubena a barvu neobsahují.

Dřevořezové štočky Cyrila Boudy pro tříbarevný soutisk – Arambe: pohádky lásky

Knižní ilustrace mohou být vytvořeny různými grafickými a výtvarnými technikami, jako je například dřevoryt, dřevořez, linoryt, suchá jehla, lept, měkký kryt, mezzotinta, akvatinta, litografie, malba, kresba, koláž a jakékoliv další kombinované či experimentální techniky. Ilustrace je potřeba v knize vhodným způsobem co nejvěrněji reprodukovat.

Linorytové štočky Josefa Kaplického pro dvoubarevný tisk obálky ke knize Johna Barrowa Vzpoura a loupežné přepadení na královské lodi Bounty a nátisk obálky. Knihu vydal V. Petr, 1929.

Zatímco v krásných knihách (bibliofiliích) se dávalo a stále dává přednost originálům tištěným ušlechtilými grafickými technikami nebo vytvořeným ručně, v běžné knižní produkci se k reprodukci dříve využívaly štočky, tedy trojrozměrné tiskové formy pro reprodukci obrazu.

Srovnání originální ilustrace s dobovou autotypickou reprodukcí téže kresby. Ilustrace Viktora Olivy ke knize Svatopluka Čecha Nový epochální výlet pana Broučka tentokrát do patnáctého století. Vydal F. Topič, 1889. Kvůli nedokonalým dobovým reprodukčním technikám byly mnohdy ilustrace vytištěny v knihách z přelomu 19. a 20. století velmi nekvalitně. Kresebné detaily se zcela ztrácely a tiskový rastr byl poměrně hrubý. Výsledná reprodukce tak mohla znehodnotit původní předlohu.

Tzv. pérovka byla určena pro reprodukci liniových černobílých obrazů, autotypie umožňovala reprodukovat polotóny pomocí rozložení obrazu do sítě bodů.

Ilustrace Josefa Vodrážky ke knize B. Němcové Chudí lidé a jiné povídky s rozkresem sazebního obrazce. Vedle pro srovnání reprodukce v knize. Knihu vydal L. Mazáč, 1932

Na portálu eSbírky, který prezentuje ve virtuálním prostředí sbírky českých kulturních institucí, je souběžně připravena virtuální výstava – výstavu Vzpomínky na knihtisk je možné prohlížet on-line ve zkrácené verzi.

instalace výstavy Vzpomínky na knihtiskOddělení knižní kultury Knihovny Národního muzea shromažďuje doklady k vývoji české knižní kultury ve 20. století.

Spravuje sbírky knižních ilustrací, exlibris, plakátů, tiskařských štočků, nakladatelskou korespondenci, fotografie, sbírku kramářských tisků, tiskařské stroje i sady dobových písem.

Sbírka štočků, kterou výstava představí především, obsahuje několik tisíc tiskových matric pro reprodukci obrazových částí knih.

Kolekce dokumentuje téměř všechny tiskové techniky používané ve 20. století.

 

(dan)