VIDEO: Skladatele Josefa Suka inspiroval anděl smrti

21.07.2014 | V Národním muzeu – Českém muzeu hudby probíhá výstava Smrt kmotřička, zkoumající smrt jako inspiraci uměleckého díla. Jedním ze stěžejních děl, které jsou na výstavě prezentovány, je autograf symfonie Asrael od Josefa Suka. Anděl smrti, jehož jménem se skladatel v názvu skladby inspiroval, pochází z orientální mytologie.

 

Josef Suk patří k významným hudebním osobnostem, jejichž památku Národní muzeum uchovává. Symfonii Asrael složil mezi lety 1905 až 1906, zpočátku nejprve v reakci na úmrtí svého učitele a tchána Antonína Dvořáka. Během tvorby zasáhla Josefa Suka další rána – záhy po úmrtí Antonína Dvořáka zemřela Sukova manželka Otílie. V symfonii Asrael se skladatel vyrovnává se smrtí svých blízkých a usiluje o vyjádření pozitivního smyslu bytí: „Vznešené památce Dvořákově a Otilčině,“ zní dedikace na titulním listu symfonie. Anděl smrti, jehož jménem se skladatel v názvu skladby inspiroval, pochází z orientální mytologie.

Motiv smrti přejal Suk ze své scénické hudby k Radúzovi a Mahuleně. Použil v něm interval zvětšené kvarty, nazývaný ve středověku „diabolus in musica“ pro svou uši drásající nelibozvučnost. Není to však jediný motivický odkaz v této skladbě, zazní tu například i motiv z Dvořákova Requiem. Skladatel sám o symfonii napsal: „Když po rozbouřené, nervy bičující poslední větě zazní to tajemné a tiché C dur, vidím často, že lidem derou se slzy do očí. A tyto slzy jsou slzy úlevy, jest to slza, která zušlechťuje a povznáší. Nejsou to tedy jen slzy moje.“ Autograf symfonie Asrael mohou návštěvníci spatřit na výstavě Smrt kmotřička v Českém muzeu hudby.

Asrael

Národní muzeum připravilo pro své návštěvníky na sezonu 2014/2015 výstavní cyklus s názvem Smrt, který poukazuje na smrtelnost jako základní rozměr života každého z nás. První výstavu cyklu s názvem Smrt kmotřička mohou návštěvníci spatřit od 18. června 2014 v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Název výstavy  odkazuje k lidové kultuře, kde postava Smrti zastupuje navýsost spravedlivou sílu. V pohádkách a lidových písních bývá smrt zobrazena jako samozřejmá, nikoli děsivá stránka našeho života. Námět výstavního cyklu Smrt reaguje na obecnou potřebu hovořit o smrti a kultivovat postoje, které k ní společnost zaujímá.

 

KAM DÁL?

 

Smrt kmotřička na vás čeká v Českém muzeu hudby

Tváří v tvář smrti

Sarajevský atentát aneb řidič, který špatně odbočil

(dan)