VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

26.11.2015 | V malé vesnici Řepov nedaleko Mladé Boleslavi učinili archeologové v 19. století velký objev. Odhalili bohatý knížecí hrob z poloviny 2. století po Kristu. Nalezené předměty poskytly archeologům mnohé informace o životě a obchodu v tehdejší době.

Hrob z Řepova je proslulý díky své bohaté výbavě, kterou nyní uchovává ve svých sbírkách Národní muzeum. Už z předchozích období pravěku přetrvával i v době římské zvyk ukládat do hrobů významných jedinců také drahé předměty jak domácího původu, tak výrobky z dílen římských provincií.

Za povšimnutí stojí hlavně vědro vejčitého tvaru, na jehož povrchu zůstala v korozi zachována textilní vlákna. Některé milodary byly totiž do hrobů v této době vkládány v textilních či jiných obalech. Analýzy odhalily, že se jde o vlákna hedvábí. Jedná se opravdu o unikátní nález. Hedvábí ve starověku totiž pocházelo výhradně z Dálného východu a do Evropy se dostávalo zprostředkovaně přes území Římské říše.

V této době probíhaly čilé obchodní kontakty mezi starověkými říšemi jako je Řím, Egypt, Persie, či zeměmi Dálného východu. Díky předmětům z těchto bohatých hrobů víme, že obchodní styky byly udržovány také s územím severně od Římské říše a že se na toto území dostávaly nejen výrobky Středomořského původu, ale i z mnohem vzdálenějších území.

Fotografie. Detail vědra se zbytky textilních vláken. Zdroj: Národní muzeum


 

Kam dál?

I v pravěku teklo pivo proudem

VIDEO: Top předměty - Mozkovna neandrtálce

Lopatkou zahradnickou ozbrojen - archeologické vycházky

Jak obléci vikinga

(EK)

Archeologie