V Kinského zahradách najdete pozůstatky valašské vesnice

05.09.2012 | Teplé dny pozdního léta zvou k procházkám a piknikům v městských parcích. Návštěvníci zahrad pod Petřínem mohou v blízkosti Letohrádku Kinských, kde sídlí Národní muzeum, narazit na dřevěnou zvoničku připomínající vesnickou atmosféru minulých století.

Valašská zvonička u Letohrádku Kinských

V roce 1903 byla do blízkosti nově otevřeného Národopisného muzea v Letohrádku Kinských přemístěna dřevěná roubená zvonička původem ze Vsetínska. Šlo o akci záchrannou, protože zvoničce hrozil na stávajícím místě v pražských Holešovicích zánik. Jak se valašská zvonička dostala do Prahy a proč bylo nutné ji umístit do Kinského zahrad?

Tato malá stavba byla pozůstatkem velkolepé Národopisné výstavy českoslovanské, kterou hostila Praha roku 1895. Výstava měla zdůraznit slovanskou vzájemnost a kulturní spřízněnost. Měla také v reakci na tehdejší politické poměry poukázat na "kulturní vyspělost" českého a slovenského národa. Odehrávala se na výstavišti v Královské oboře Stromovka, tedy na dnešním výstavišti Holešovice. Protože byla přehlídkou folklórního bohatství českých zemí, její součástí byla i expozice „Dědina“, ve které byly k vidění nejrůznější stavební typy vesnické architektury té doby. Dědinu tvořily obvykle repliky staveb charakteristických pro různé regiony.

Výsledkem výstavy mělo být mimo jiné i shromáždění sbírek pro založení Národopisného muzea, které tehdy skutečně založeno bylo. Později přesídlilo do nového sídla v Letohrádku Kinských. Po skončení byla Výstava rozebrána. Snahy o zachování staveb z „Dědiny“ narážely na problém s nalezením vhodného místa. Vzhledem k tomu, že oblast, kde v Holešovicích stála, bylo zaplavováno Vltavou, byly prakticky všechny objekty postupně zničeny vlhkostí a postupně zlikvidovány. Ve Sborníku Národního muzea, vydaném v roce 1949, se o zvoničce dočteme:

Byly to poslední zbytky památné dědiny, která byla postavena na Národopisné výstavě. Rada muzea se všemožně snažila, aby dědina byla zachována nebo aby alespoň některé stavby byly přeneseny jinam, ale marně.  Roku 1903 byly poslední zbytky dědiny zbořeny.

Zvoničku se převezením do Kinského zahrad podařilo zachránit. Muzeum se o ni stará již více než sto let a díky tomu ji dnes návštěvníci mohou stále v zahradě za Letohrádkem obdivovat.

Detail zvoničky (foto: archiv NM)

Více o české lidové kultuře se dozvíte v expozici Národního muzea přímo v Letohrádku.

 

(dan)