Společný byt Palackého a Riegra

18. 6. 2013 | Barokní Mac Nevenův palác skrývá dodnes část honosného bytu, v němž bydlel se svou rodinou a později i se svým zeťem Františkem Ladislavem Riegrem historik František Palacký. Tento měšťanský byt se stal centrem společenského dění, kde se scházely významné osobnosti kulturního a politického života té doby.

Památník Františka Palackého a Františka Ladislava Riegra, který spravuje Národní muzeum, můžete navštívit po předchozím objednání a vyslechnout si zajímavý výklad o podrobnostech soužití obou rodin Palackých a Riegrů.

K unikátně dochovanému původnímu zařízení bytu patří společenský a hudební salón, jídelna, ložnice a pracovny historika Františka Palackého a jeho zetě, právníka, politika a encyklopedisty Františka Ladislava Riegra. V tomto bytě žili a pracovali předtím i potom také další členové rodiny. Interiér se tak postupně rozrůstal a obohacoval o nové předměty, docházelo i ke změnám, vyvolaným životními potřebami jeho obyvatel.

Podívejte se na video.

František Palacký (14.6. 1798 – 26.5. 1876)  byl český historik, politik a spisovatel. Bývá označován za zakladatele moderní české historiografie. Jeho zeť František Ladislav Rieger (10.12. 1818 – 3.3. 1903) byl český politik.

(dan)