Příběh jabkenické opony

10.06.2013 | V prostorách původní jabkenické myslivny, dnes Památníku Bedřicha Smetany, je nainstalován nejrozměrnější předmět ze sbírek Muzea Bedřicha Smetany. Je to opona jabkenických ochotníků, plátno o rozměrech 465 x 320 cm. V centru celého plátna je figurální výjev Příchod praotce Čecha na Říp, namalovaný podle stejnojmenného obrazu Antonína Lhoty a lemovaný bohatou drapérií. Oponu namalovala Betty Smetanová, druhá manželka Bedřicha Smetany.

Jabkenická opona od Betty Smetanové

Betty Smetanová měla výtvarné nadání, v Praze po určitý čas brala lekce u malíře Antonína Waldhausera. Dochovala se řada jejích výtvarných prací (oleje i akvarely).

Bedřich Smetana v roce 1874 ohluchl a veškeré léčebné pokusy zůstaly bez výsledku. Musel proto ukončit své veřejné aktivity a ztratil tak dosavadní pravidelné příjmy. Roční plat, který obdržel od českého divadla za poskytnutí svých oper k bezplatnému provozování, na život rodiny v Praze nestačil. V roce 1875 se proto Smetanovi odstěhovali do Jabkenic k nejstarší Smetanově dceři Žofii, provdané zde za nadlesního Josefa Schwarze.

Když byl v Jabkenicích založen ochotnický divadelní spolek Hálek, vzpomíná jabkenický řídící učitel Josef Vilím, jedna z nejvýraznějších osobností zdejších kulturních aktivit, na tuto událost následovně: „Když r. 1877 zakládali jsme ochotnické divadlo, spolek Hálek, sdělil Betty a Bedřich Smetanovijsem u lesmistrů svou starost o dekorace, hlavně oponu. Tu paní Smetanová ochotně se nabídla, že nám na oponu vymaluje obraz ‘Praotec Čech na Řípu’. Koupeno plátno, něco barev, většinu jich a oleje věnovala laskavá paní, v mém bytu v zadním pokoji na stěnu napnuto plátno, a pí Smetanová obětavě po tři týdny přicházela k nám a dle Lhotova originálu s fotografie obraz zdařile vymalovala.“ Jabkeničtí ochotníci jí za to dokonce nechali otisknout veřejné poděkování v Národních listech. 

Když opona přešla do sbírek Muzea Bedřicha Smetany, byla v letech 1950 – 1963 vystavena ve stálé expozici v jabkenické myslivně. Poté ležela srolovaná v depozitáři a až v roce 1984 byla převezena do nové expozice v Památníku Bedřicha Smetany na Lamberku v Obříství, bývalém sídle rodiny Betty Smetanové, kde však pro ni nebyly vhodné prostorové podmínky.

Existenci této expozice ukončila v roce 2002 povodeň, oponu se však podařilo včas evakuovat.

Již tehdy se však počítalo v rámci připravovaného projektu nové expozice v jabkenické myslivně s definitivním návratem opony do místa jejího vzniku. Vzhledem ke značnému poškození musela však opona před vlastní instalací projít v letech 2003 – 2004 rozsáhlým a náročným restaurátorským ošetřením. Mnoho let byla nepochybně používána ke svému původnímu účelu a protože byla navinovací, častým spouštěním došlo k četným zlomům a překladům plátna na celé ploše a k dalším mechanickým poškozením i k polámání barevné vrstvy, která místy odpadla.

Opona v jabkenické myslivně

V případě potřeby na ní byly prováděny také některé neumělé amatérské opravy. Kromě souvislé vrstvy letitých nečistot byla malba silně poškozena také vlhkostí. Když opona přestala sloužit divadlu, byla po řadu let uložena v nevhodných klimatických podmínkách a dřívější muzejní instalace její rozměry občas dosti necitlivě přizpůsobovaly tehdejším výstavním prostorám. Restaurátorský zásah vrátil oponě její původní rozměr a tvar, odstranil povrchové nečistoty, amatérské záplaty i pozdější opravy a retuše malby, byla zpevněna a opravena mechanicky poškozená místa, opravena a zaretušována poškozená malba.

Vlastní závěsný systém byl vymyšlen a zhotoven tak, aby bylo visící plátno co nejméně namáháno. Na specielně zhotoveném transportním válci byla pak opona dopravena do Jabkenic. Restaurátorský průzkum došel také k závěru, že dílem Betty Smetanové je zřejmě jen vlastní figurální výjev namalovaný olejovými barvami, zatímco okolní iluzivní drapérii, namalovanou temperou, pravděpodobně ztvárnil neznámý malíř dekoratér.

Do expozice Památníku Bedřicha Smetany v Jabkenicích se opona natrvalo vrátila v Roce české hudby 2004 u příležitosti 180. výročí narození a 120. výročí úmrtí Bedřicha Smetany.

Památník Bedřicha Smetany v Jabkenicích je otevřen od dubna do září každý den, kromě pondělí, od 10 do 17 hodin. Spojení: Autem směr Praha – Mladá Boleslav. Autobusem přes Mladou Boleslav, vlakem přes Nymburk do Luštěnic a dále procházkou až do Jabkenic.


Autorkou článku je Olga Mojžíšová z Národního muzea – Muzea Bedřicha Smetany.

KAM DÁL?

Trojboké housle aneb vybíráme z unikátních hudebních nástrojů

Před 106 lety se narodil skladatel Jaroslav Ježek

Tajemství černé krabice z pozůstalosti Zdeňka Fibicha