Pravá tvář varana pestrého

09.07.2014 | Pečlivým restaurováním je možné oživit tvář nejednoho exponátu. To je i případ dermoplastického preparátu varana pestrého, který prošel v tomto roce rukama preparátorů a restaurátorů ze Zoologického oddělení Národního muzea, aby byl připraven pro nové expozice.

Nevhodně nabarvený a poškozený historický exponát varana pestrého před restaurováním

Koncem 19. století zapsal kustod zoologického oddělení Dr. Václav Vávra do prvního katalogu staré výstavní sbírky zajímavou položku. Jednalo se o dermoplastický preparát varana pestrého (Varanus varius), kterého na své druhé australské výpravě ulovil český cestovatel Alois Topič a spolu s dalšími sběry daroval Národnímu muzeu.

Nevhodný nátěr (stav před odstraněním)

Daný exponát, který je dnes starý přes 125 let, byl vystaven v historické budově Národního muzea do roku 2004, kdy byl při renovaci stálé zoologické expozice vyřazen. Důvodem jeho vyjmutí byla různá stářím vzniklá poškození a především jeho zcela nevhodné umělé kolorování.

S ohledem na historickou hodnotu exponátu Topičova varana a potřebu zajímavých předmětů pro připravovanou novou zoologickou expozici bylo v tomto roce přikročeno k důkladnému zrestaurování celého exponátu. Preparátorské práce, které (stejně jako část restaurátorskou) provedli Blanka Švecová a Karel Kadeřábek ze Zoologického oddělení Národního muzea, přinesly několik pozoruhodných zjištění.

Ukázalo se, že pod silným, nátěrem barev, které neodpovídaly skutečnému zbarvení varana pestrého, se nachází dobře zachovalá původní kresba daného jedince.  Ani tato kresba však nebyla úplně netknutá. Ještě před celkovým nevhodným přebarvením byla v místě hřbetu více či méně zdařile zvýrazněna hrubším nátěrem světlé barvy.

Nevhodný nátěr před odstraněním (vlevo), Původní zbarvení exponátu po odstranění povrchové vrstvy barev (vpravo)

I po více než 125 letech byla kůže varana natolik pevná a poddajná, že bylo možné ji rozvlhčit a provést „kosmetické“ úpravy hlavy a krku. Tak mohl být alespoň částečně, napraven nepřirozený příliš robustní vzhled původního preparátu.

Oprava hlavy varana pestrého

Po opravě a zaretušování prasklin kůže, doplnění odlomených prstů a zasazení umělých, ale věrných varaních očí byl celý exponát lehce dobarven.

Oprava hlavy varana pestrého

Důraz byl kladen na maximální zachování a zvýraznění původní kresby daného exempláře. Preparátorům pomohla  dobrá znalost přirozeného zbarvení varanů pestrých, k dispozici byly i kvalitní barvy a technické prostředky.

Zrestaurovaný exponát varana pestrého připravený pro expozice

Zrestaurovaný historický exponát Topičova varana tak v nové zoologické expozici návštěvníkům ukáže svoji pravou tvář.  

Zrestaurovaný exponát varana pestrého vypadá skoro jako živý


Autory článku a fotografií jsou Jiří Moravec a Blanka Švecová ze  Zoologického oddělení Národního muzea.

 

KAM DÁL?

 

Jak se připravují nové exponáty

Záhada migrace hýla rudého rozluštěna!

Supermane, třes se, máme kryptonit!

Za žábami do mlžných lesů peruánských And

 

 

(dan)