Od Flugblätteru k Šípům: evoluce humoru v česko-amerických novinách ze sbírek Náprstkova muzea

14.12.2016 | Ve sbírkách knihovny Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur se nachází velmi početná sbírka tisků, novin a časopisů, kterými si ulehčovali stesk po domově či udržovali povědomí o dění v krajanské komunitě čeští emigranti v evropských zemích i v zámoří. Zcela výjimečné místo počtem titulů i objemem mezi nimi zaujímají periodika těch Čechů, kteří se ve dvou uplynulých stoletích přestěhovali do Ameriky.

Poměrně málo se dnes ví o tom, že od poloviny 19. století do současnosti do „země neomezených možností“ odešlo přes půl milionu našich krajanů. Ze staré vlasti si s sebou přinášeli poměrně vysokou kulturní úroveň a zvyk intenzivního spolkového života. Není tedy divu, že jejich spolčování a zdomácnění v nových podmínkách už od samého počátku napomáhaly četné krajany vydávané noviny a časopisy.

Prvním z nich se již na počátku 50. let stal Milwaukee Flugblätter, literární dítko pozdějšího známého pokrokáře Vojty Náprstka. Další periodika, tentokrát již v češtině, začala brzy přibývat jako houby po dešti, již v 80. letech 19. století jich bylo několik desítek. Ve sbírkách knihovny Náprstkova muzea se zásluhou laskavých dárců do dnešního dne dochovalo téměř 450 titulů.

Jsou to periodika nejrůznějšího ideového směřování, odrážející názorové rozdělení české krajanské obce – své významné noviny měli liberálové, nazývající sami sebe svobodomyslní, vlastním tiskem ale disponovali i katolíci či evangelíci, socialisté, ba dokonce i anarchisté.

Své čtenáře všechny tyto noviny zásobovaly aktuálními informacemi ze Spojených států, staré vlasti i ze světa, literárním nadšencům přinášely romány na pokračování, lidem chtivým bulváru zajištovaly čerstvé klepy ze společnosti i zprávy z černé kroniky.

Stejně tak se ale už od samého počátku objevoval na stránkách krajanského tisku prostředek, který pomáhal Čechům zvykajícím si v daleké cizině ulevit si od duševní trýzně, poučit se lehkou formou o současné politické situaci či zesměšnit svoje oponenty – byl to humor. Vždyť už nejstarší vydávané noviny, Náprstkův německy psaný Flugblätter, se samy charakterizují jako humoristický list, byť jeho silně antiklerikální, břitce tepající jazyk oplývá vtipem spíše jedovatým.

V dalších desetiletích potom v té široké množině krajanských novin nacházíme některé plátky laděné vyloženě zábavně, například chicagské Šípy. Ovšem i serióznější listy přinášely na svých stránkách rubriku anekdot, či alespoň ozdobily titulní stranu nějakou štiplavou politickou karikaturou. Významné noviny Květy americké tak sypaly svým čtenářům perličky humoru ve své rubrice „Divoké koření“, Besídka Slovana vyhradila vtipu část nazvanou „Trny a úsměvy“, ba dokonce i vážný katolický Hlas věnoval anekdotám zvláštní odstavec.

„Nešťastný volič“

Rozčarování z nesplněných politických slibů jsou tématem, táhnoucím se od počátků demokracie až do doby zcela moderní. A v dané době se zklamání navíc týkalo velmi aktuální společenské otázky – takzvaného „temperenčního“ čili abstinenčního hnutí.

Pozoruhodné je, že ať české novináře v Americe rozdělovaly názorové propasti jakkoli hluboké, v otázce zákazu požívání alkoholických nápojů bylo jejich stanovisko pozoruhodně jednotné – jak jinak než odmítavé.

 Za povšimnutí stojí i tištěný vtip vpravo uprostřed od obrázku. Toto svědectví dobové mentality se dotýká už dalšího tématu – emancipace žen a celkového společenského vývoje. Vtip, který bavil čtenáře v osmdesátých letech 19. století, následující desetiletí rychlého společenského a kariérního vzestupu žen bezesporu připravila o vtipnost.

Česko-americké noviny dnes

Ta nejvýznamnější českoamerická periodika se v současnosti díky programu Kramerius převádějí do digitální podoby, aby si jejich literární kvality, patos i vtip mohli vychutnat čtenáři i on-line z pohodlí svých domovů. Převážně z těchto titulů vám přinášíme výběr ilustrovaných anekdot, které prostřednictvím politické satiry kritizují mocenský vývoj, komentují válečné události, ale berou si na mušku i současnou módu či společenský vývoj. Přijměte proto pozvání na letmou procházku humorem několika dávno uplynulých desetiletí, a pokud by vám dnešní ochutnávka nestačila, více naleznete v digitální knihovně Kramerius Národního muzea.

Autorkou článku je Dagmar Winklerová z Náprstkova muzea asijských, afrických a amerických kultur

gallery


Kam dál?

Tajemství černého sešitu

Dům Vojty Náprstka v Milwaukee

(EK)