Na vlastní oči: Šavle zbojníka Ondráše v Národopisném muzeu

03.04.2012 | Ondráš nebyl jen pouhou osobou z bájí a pověstí, která nikdy neexistovala. Zbojník skutečně žil na Valašsku, kde můžete stále obdivovat místa spojená s jeho pobytem. Životu Ondráše se věnuje také výstava v Národopisném muzeu - Musaion.

Na Valašsku si návštěvníci mohou prohlédnout nejen Ondrášovo rodiště, ale také úkryt, kde se schovával, zavítají i do hospody, kde nakonec nalezl po Jurášově zradě smrt.

Z původních staveb se už příliš nedochovalo. Byly mnohokrát opravovány a upravovány, takže si zde zvídaví návštěvníci prohlédnou maximálně zbylé kameny ve sklepeních, které si dobře pamatují na Ondrášovu dobu.

Rukojeť Ondrášovy šavle na výstavě v Národopisném muzeu

Pokud zavítáte do Letohrádku Kinských na Praze 5, kde sídlí Národopisné muzeum - Musaion, odhalíte dávnou krásu mnoha předmětů, které souvisely s každodenním životem zbojníků. K vidění jsou nejen zbraně - pistole, valašky a předměty denní potřeby - nože, čutory, kabely; ale i výtvory lidového umění se zbojnickou tématikou, a dokonce unikátní předměty spjaté s těmi nejslavnějšími zbojníky.

"Oblečení zbojníků se příliš nelišilo od toho, jaké nosili mladí mužové ve svátek. Pro zbojníky však byla typická valaška používaná nejen jako hůl, ale i zbraň, a dvě bambitky," uvedl odborník Etnografického muzea Petr Janeček.

gallery item video

Z unikátních předmětů si zaslouží pozornost především „zbojnické relikvie", tedy předměty, které byly uchovávány jako památka na slavné zbojníky. Příkladem takovýchto předmětů na výstavě je šavle a valaška nejslavnějšího moravského zbojníka Ondráše.

Jako určitý doplněk jsou připraveny i předměty spjaté se slavnými českými loupežníky, především autentický portrét Václava Babinského a soška z chleboviny, kterou údajně zhotovil jeho spoluvězeň.

(adr)