VIDEO: Knížecí hrob z Řepova

26.11.2015 | V malé vesnici Řepov nedaleko Mladé Boleslavi učinili archeologové v 19. století velký objev. Odhalili bohatý knížecí hrob z poloviny 2. století po Kristu. Nalezené předměty poskytly archeologům mnohé informace o životě a obchodu v tehdejší době.


VIDEO: Podívejte se s námi do podzemí!

20.11.2015 | Během prací souvisejících s plánovaným hloubením tunelu mezi Historickou a Novou budovou Národního muzea byla odkryta i část staré nepoužívané stoky.


VIDEO: Top předměty - Horoskop Albrechta z Valdštejna

16.11.2015 | Horoskop Albrechta z Valdštejna patří mezi deset nejvýznamnějších exponátů Národního muzea. Slavný vojevůdce a šlechtic Albrecht z Valdštejna byl znám tím, že astrologům velmi věřil a horoskopů si nechal sestavit několik. Horoskop, o kterém pojednává toto video, je však v mnoha ohledech jedinečný.


VIDEO: Top předměty - Vycházkový oblek TGM

05.11.2015 | Mezi nejvýznačnější předměty ve sbírkách Národního muzea patří bílý vycházkový oblek Tomáše G. Masaryka.


Video: Afrika plná masek - I. díl

03.11.2015 | V několika následujících videích se podíváme za africkými maskami. Tento díl zachycuje ty nejvzácnější, které se nacházejí ve sbírkách Národního muzea.


VIDEO: Top předměty - Bodhisattva soucitu

30.10.2015 | Dalším předmětem, který se ve sbírkách Národního muzea řadí k těm nejvýznačnějším, patří malá dřevěná soška bodhisattvy soucitu, čínsky označovaná jako Kuan-Jin.


VIDEO: Vstupní dveře v Panteonu Národního muzea

27.10.2015 | V dnešním díle seriálu Krásy Historické budovy Národního muzea se znovu podíváme do Panteonu, který, ač zbaven soch, stále ohromuje zajímavými umělecko-řemeslnými prvky, které zůstaly na svém místě. V tomto videu se zaměříme na hlavní dveře, které do Panteonu vedou.


Výstava vypráví dávné příběhy z Číny

23.10.2015 | Na výstavě Říše středu se návštěvník seznámí s Čínou 3. - 17. století prostřednictvím zajímavých exponátů a jejich poutavých příběhů. Jeden z nich si můžete poslechnout v našem videu.


VIDEO: Pokrokové osvětlení Panteonu

20.10.2015 | Málokdo tuší, že osvětlení v Panteonu Národního muzea bylo na svoji dobu značně pokrokové. Na rozdíl od zbytku budovy, kde se svítilo plynem, zde byl zaveden elektrický proud. Zasloužil se o to podnikatel a vynálezce František Křižík.


VIDEO:Krby v Panteonu Historické budovy Národního muzea

07.10.2015 | Dnešní díl seriálu Krásy Historické budovy Národního muzea nás opět zavede do Panteonu, který je srdcem celé muzejní budovy. Sochy, busty a volné uměleckořemeslné prvky byly odvezeny na restaurování, na místě však zůstaly dva krásné krby, o kterých pojednává toto video.