Přípravy restaurování výzdoby muzea trvaly několik let

9.5.2013 | Při tolik potřebné rekonstrukci Historické budovy Národního muzea se pozornost nesoustředí jen na stavební práce a projektování nových expozic. Velká péče je samozřejmě věnována i restaurování maleb, soch a dalších prvků této Národní kulturní památky. Co všechno se muselo zajistit a naplánovat?

Podívejte se na video:

 

Příprava na tyto náročné práce zabrala několik let. Zpracován byl Stavebně-historický průzkum, který zachycuje veškeré proměny, jimiž si v průběhu své existence budova prošla. Zohledněna v něm je i původní projektová dokumentace, která byla zdigitalizována a použita již v předprojektové a projektové přípravě. Generální rekonstrukce umožní částečně navrátit vnitřním prostorám jejich autentický ráz a to díky pečlivému Projektu interiéru a Projektu souhrnného výtvarného řešení, kde jsou zohledněny původní barevnosti místností, jejich rozvržení i vybavení.

Svůj čas si vyžádalo i provedení důležité pasportizace veškerých umělecko-řemeslných prvků. Nyní má tedy každý takový prvek (truhlářský, štukový, kamenický, pasířský, malířský atd.) v budově svou vlastní kartu s identifikačním číslem a všemi potřebnými údaji.

fotografie sochy

Důkladné inventarizaci se nevyhnul ani mobiliář budovy. Nejcennější části původního nábytku, jakými jsou například vitríny části mineralogické expozice (podle návrhů architekta Josefa Schulze), budou použity i v rámci nových expozic. Mobiliář, který nebude do nových expozic začleněn, bude v rámci možností nadále využíván pro potřeby Národního muzea.

Než se jednotlivých částí interiéru i exteriéru ujmou ruce restaurátorů, byly vypracovány desítky předběžných restaurátorských záměrů.

Jednoduchá nebude ani deistalace některých součástí výzdoby budovy, na což je však pamatováno v Projektu ochrany a odstrojení. Z důvodu špatného stavu již musela být z budovy za přítomnosti odborníků snesena socha Krása a sousoší Géniů. To je v současné době intenzivně restaurováno a v sochařské dílně vzniká i jeho kopie. Originál sousoší se totiž na budovu nevrátí, ale bude zdobit její interiér.

Na celé přípravě se v úzké spolupráci podíleli a nadále budou podílet i památkáři a průběh prací budou pravidelně bedlivě dozorovat jak Národní památkový ústav, tak i Odbor památkové péče Magistrátu hl. m. Prahy.

O důležitosti takové součinnosti svědčí i vyjádření Pavla Jerieho z Národního památkového ústavu: "Při přípravě a samozřejmě i při vlastní realizaci obnovy každé památkové budovy, a o to více u tak významné budovy, je důležitou podmínkou vzájemný respekt a spolupráce všech zúčastněných subjektů, tedy zejména investora, projektanta i památkové péče. Lze zodpovědně konstatovat, že při přípravě předprojektové i všech stupňů projektové dokumentace celkové obnovy Národního muzea tomu tak je."


JERIE, Pavel. Obnova Historické budovy Národního muzea z hlediska památkové péče, In: Muzeum, zvláštní vydání, s. 32.

 KAM DÁL?  

Za minulostí Historické budovy Národního muzea

Za minulostí Historické budovy Národního muzea - II.díl

Za minulostí Historické budovy Národního muzea III.díl

(per)

self promo

Další články rubriky

Muzeum 3000, zpravodajský portál Národního muzea, odhaluje jedinečná tajemství. Více se dozvíte zde!

Facebook Twitter RSS
Loading